Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Tamara Berdowska (ur. 1962, Rzeszów)
Bez tytułu z cyklu "Bezsenność", 2018
Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
227
Tamara Berdowska (ur. 1962, Rzeszów)
Bez tytułu z cyklu "Bezsenność", 2018

Cena wylicytowana: 12 000 zł

olej/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Tamara | Berdowska | 2018 | olej | bez tytułu'
ID: 70709
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Obrazy nowe i najnowsze, katalog wystawy, Galeria Piekary, Poznań 2018, s. nlb.
Wystawiany
  • Obrazy nowe i najnowsze, wystawa indywidualna, Galeria Piekary, Poznań 2018
Więcej informacji
„(…) jest u mnie potrzeba uzewnętrznienia i nadania formy obrazom, które jawią się w moim umyśle. (…) Towarzyszy mi zawsze poczucie niedoskonałości powstałego obrazu w stosunku do zjawiska, które wywołało potrzebę tworzenia. Twórczość to dążenie do doskonałości, której się nigdy nie osiągnie, do określenia i dotknięcia czegoś, co jest jedynie przeczuwane. Twórczości towarzyszy wieczna tęsknota”.

– TAMARA BERDOWSKA