Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł

wydruk laserowy/papier, 65 x 48 cm (w świetle passe-partout)
teka sygnowana, datowana i opisana tuszem na odwrociu u dołu: '66/150 2006'
Teka 26 grafik
ID: 66093
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prace grupy Twożywo przemawiają językiem ironii, ukrytych podtekstów i grą słów zestawianych na zasadzie kontrastu. Inspiracją grupy jest zderzenie kontruktywizmu, pop-artu, futuryzmu, współczesnej reklamy, plakatu BHP i murali z czasów PRL-u. Często niosą antykonsumcyjne i antyglobalistyczne przesłanie. Zakodowane treści atakują odbiorcę z murów kamienic, stron gazet, znaków drogowych i zakamarków ulic. Tym samym ma on tylko krótką chwilę, aby przeczytać, zrozumieć i zapamiętać przekaz lub wręcz przeciwnie – staje się on powodem do chwili zadumy, zatrzymania się i przemyśleń. Choć grupa rozpadła się w 2011 roku, jej twórczość nadal jest w środowisku artystycznym przedmiotem badań i dyskusji, a same prace zobaczyć można na wystawach głównych instytucji muzealnych i galeryjnych w kraju. Komiksowe w swoim charakterze kadry i wizualne anegdotki trafiają w samo sedno, na pierwszy plan wynosząc znaczenie i treść.