Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

szablon/papier, pianka PCV, 50 x 70 cm
sygnowany l.d.: 'Yola Ponton'
ID: 84492
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Estetyka i semantyka prac nawiązują do tych, które powstawały w trakcie działalności Grupy Luxus. Prezentowane prace charakteryzują się prostą formą, właściwą dla techniki szablonu. Oddziałują przede wszystkim prostym obrazem i skrótem myślowym. Ich treść stanowią ironiczne scenki lub przedstawienia absurdalnych postaci, opatrzone krótkimi tekstami, mającymi charakter pseudo-wywrotowy i sarkastyczny. Połączenie tych dwóch warstw, wizualnej i tekstowej, zaowocowało stworzeniem rozpoznawalnych motywów-haseł, które weszły do historii Wrocławia na stałe. Odbitki powstawały szybko, poprzez nakładanie farby wałkiem. Pierwotnie zakładane miejsca istnienia prac to przede wszystkim mury budynków. Szablony odbijane były także na innym podłożu — m.in. służyły jako medium do realizacji plakatów, a więc odbijane na papierze, tak jak było to w przypadku plakatu „Revolucja krasnali”. Szablony i plakaty to przede wszystkim strategia komunikacyjna, wykorzystywana w celu manifestacji poglądów, kontestująca ówczesny system. Traktowała ona ulicę jako formę „otwartej galerii”, a dzieło jako krytyczny komentarz rzeczywistości. Szablony Jacka Pontona Jankowskiego to wartościowy i unikatowy artefakt życia społecznego wrocławskiej kontrkultury niespokojnych lat 80. Realizacje te są prekursorskim elementem artystycznej działalności ulicznej, która w czasie kolejnych dwudziestu lat przekształciła się w szeroko pojęty urban art.