Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Sławek Czajkowski / Zbiok (ur. 1982 r., Zielona Góra)
"Pretty Face", "Border Line", "Low Life", tryptyk, 2010
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Sławek Czajkowski / Zbiok (ur. 1982 r., Zielona Góra)
"Pretty Face", "Border Line", "Low Life", tryptyk, 2010

Estymacja: 3 000 - 5 000 zł

tusz/papier, 70 x 50 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'PRETTY FACE | ZBIOK | 2010', 'BORDER LINE | ZBIOK | 2010', 'LOW LIFE | ZBIOK | 2010' (każda)
ID: 84816
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.