Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Grupa Luxus (1980 rok powstania - 1995 koniec działalności)
"Magazyn Luxus o chorobach" nr 22/30, wyd. 2013
Estymacja: 7 000 - 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10
Grupa Luxus (1980 rok powstania - 1995 koniec działalności)
"Magazyn Luxus o chorobach" nr 22/30, wyd. 2013

Estymacja: 7 000 - 10 000 zł

technika własna, kolaż, szablon/papier, 40 x 32 cm
22 strony
Autorzy: Ewa Ciepielewska, Bożena Grzyb-Jarodzka, Małgorzata Plata, Yola Ponton, Paweł Jarodzki, Stanisław Sielicki, Piotr Gusta, Artur Gołacki, Jerzy Kosałka, Zbigniew Libera
ID: 84352
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Od momentu powstania Grupa Luxus wyraźnie zaznaczała swoją odmienność od pozostałych grup artystycznych w Polsce poprzez ignorancję etosu artysty i patriotycznego zaangażowania, odnosząc się do treści przyziemnych, kosmopolitycznych i psychodelicznych. Estetyka prac grupy była punk’owa, wolna od wszelkich konwencji, nawiązująca do haseł DIY (Do It Yourself), co ilustruje prezentowany magazyn. Twórcy „Magazynu o chorobach” nie podpisywali swoich prac, strony magazynu to swobodne inwencje twórcze, szablony, kolaże, fotografie, w których doszukiwać się można wartości grupy i jej ambiwalentne fascynacje kulturą popu oraz komentarze otaczającej ich ówczesnej rzeczywistości. Grupa Luxus to jedna z najważniejszych formacji artystycznych w polskiej sztuce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Jej demokratyczny i zmienny skład tworzyli: Jerzy Kosałka, Marek Czechowski, Paweł Jarodzki, Bożena Grzyb Jarodzka, Ewa Ciepielewska, Stanisław Sielicki, Artur Gołacki, Piotr Gusta, Małgorzata Plata, Szymon Lubiński i Jacek „Ponton” Jankowski. Początkowo była grupą o charakterze towarzyskim; od 1986 roku zaczęła funkcjonować jako zespół redagujący wytwarzany ręcznie art zin „Luxus” (Nieregularny Magazyn Psychoaktywny).