Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Estymacja: 5 000 - 8 000 zł

akryl, szablon/papier, 80 x 170 cm (w świetle oprawy)
ID: 62989
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.