Sztuka Rosyjska: Ikony • Rzemiosło • Malarstwo (wyniki)
2 kwietnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
91

Cena wylicytowana: 1 900 zł

srebro, wys.: 7 cm, śr.: 15 cm
na spodzie znaki złotnicze: moskiewska punca probiercza z inicjałami probierza 'IL' (pisane cyrylicą) - Iwan Sjergiejewicz Lebiedkin, próba srebra, złotnik 'MB' (pisane cyrylicą) - Maksim Wasiljewicz Bjełousow (czynny 1899-1908)
ID: 68186
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.