Sztuka od Kuchni (wyniki)
17 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wylicytowana: 12 000 zł

olej/płyta, 80 x 82 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany: 'Michalik '80'
na odwrociu papierowa nalepka z opisem: 'MARIAN MICHALIK Z.P.A.P. leg. nr 10424 | 42-200 Częstochowa ul. Szwoleżerów 29 | Tytuł: "ZRÓWNANIE DNIA Z NOCĄ" | Technika: olej na płycie Wym. 80 x 82 cm | Nr 121 Rok 1980'
ID: 70714
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.