Sztuka od Kuchni (wyniki)
17 września 2019, godz. 19:00

Aleksandra Jachtoma (ur. 1932 r., Barchaczów)
Zestaw kuchenny
Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
1
Aleksandra Jachtoma (ur. 1932 r., Barchaczów)
Zestaw kuchenny

Cena wylicytowana: 3 800 zł

drewno malowane, łyżka: 50 x 9 cm, dł. wałka: 42 cm
sygnowany na trzonku łyżki: 'A. JACHTOMA'
ID: 67440
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Dodaj obiekt

1
Judyta Sobel
Martwa natura, 1947 r.
Cena: 42 000 zł
2
Judyta Sobel
Białe kutry
Cena: 38 000 zł
3
Judyta Sobel
Łodzie w porcie
Cena: 32 000 zł
4
Judyta Sobel
Pejzaż nadmorski, 1967 r.
Cena wylicytowana: 14 000 zł
5
Judyta Sobel
Pejzaż, 1960 r.
Cena: 35 000 zł
6
Judyta Sobel
Pejzaż, 1960 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
7
Judyta Sobel
Pejzaż, 1969 r.
Cena: 30 000 zł
8
Judyta Sobel
Pejzaż górski
Cena: 32 000 zł
9
Judyta Sobel
Rynek
Cena: 35 000 zł
10
Judyta Sobel
Martwa natura, 1960 r.
Cena wylicytowana: 13 000 zł
11
Judyta Sobel
Pejzaż z łodziami, 1961 r.
Cena: 28 000 zł
12
Judyta Sobel
Pejzaż z czerwoną górą, 1960 r.
Cena: 32 000 zł
13
Judyta Sobel
City Island
Cena: 32 000 zł
14
Judyta Sobel
Statek
Cena: 35 000 zł
15
Judyta Sobel
Kuter "Leon", 1955 r.
Cena wylicytowana: 24 000 zł
16
Judyta Sobel
Martwa natura z krzesłem
Cena: 19 000 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku