Sztuka od Kuchni (wyniki)
17 września 2019 godz. 19:00

Jacek Yerka (ur. 1952, Toruń)
"Trzynastego na zawsze", 1982
Cena wylicytowana: 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Jacek Yerka (ur. 1952, Toruń)
"Trzynastego na zawsze", 1982

Cena wylicytowana: 45 000 zł

akryl/płótno, 72 x 64 cm
sygnowany p.d.: 'JK'
opisany na odwrociu na blejtramie: 'JACEK KOWALSKI | "TRZYNASTEGO NA ZAWSZE" | AKRYL 1982'
ID: 72439
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.