Sztuka od Kuchni (wyniki)
17 września 2019 godz. 19:00

Agata Bogacka
Szklanka, 2004
Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
11
Agata Bogacka
Szklanka, 2004

Cena wylicytowana: 1 200 zł

szkło, wys.: 13,5 cm, śr.:6 cm
ID: 71686
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.