Sztuka Krytyczna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 20:00

Zbigniew Libera (ur. 1959 r., Pabianice)
Z cyklu "Pozytywy", Sen Busha, 2003-04 r.
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
201
Zbigniew Libera (ur. 1959 r., Pabianice)
Z cyklu "Pozytywy", Sen Busha, 2003-04 r.

Cena wylicytowana: 15 000 zł

fotografia barwna/dibond, 170 x 130 cm
do pracy dołączona jest etykieta z opisem pracy i sygnaturą artysty
ed. 8/10
ID: 70625
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, katalog wystawy indywidualnej, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, BWA Wrocław, Warszawa, 2009, s. 174-175 (il.)
Wystawiany
  • porównaj: “Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008”, wystawa indywidualna, BWA Wrocław, 2010
  • porównaj: “Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008”, wystawa indywidualna, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2009
  • porównaj: “Manipulacje. O ekonomii kłamstwa”, CSW Łaźnia, Gdańsk, 2006-07
  • porównaj: “Manipulacje. O ekonomii kłamstwa” CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2007
  • porównaj: “Punkty odniesienia. Kolekcja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie”, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008
Więcej informacji
„‘Pozytywy’ Libery są niezwykle bogate w treści i domagają się wielowymiarowej interpretacji. Z jednej strony można je czytać w kategoriach możliwości manipulowania tym, co uważamy za dokumenty, źródła wiedzy o przeszłości. Można też za ich pomocą pokazać, jak owe obrazowe toposy, reprodukowane w mediach, przeistaczają się w zbanalizowane obrazki, które nie wywierają już większego wrażenia; zostają niejako udomowione; wchodzą w kanon i dopiero drastyczna manipulacja tymi obrazami, może poruszyć opinię publiczną i przypomnieć to, do czego owe oryginały się odnoszą. Nie taki jest jednak cel artysty, który ze swoistą sobie ironią mówi: ‘zrozumiałem, że ludzie od prawdy wolą rzeczywistość pokolorowaną, więc postanowiłem dać im to, czego pragną'”. Ewa Domańska, Czy Libera mógłby nas jeszcze uratować?, źródło: www.artmix.pl