Sztuka Krytyczna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 20:00

Anna Niesterowicz (ur. 1974, Warszawa)
Tak jak u sióstr, ale inaczej, 2005 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
221
Anna Niesterowicz (ur. 1974, Warszawa)
Tak jak u sióstr, ale inaczej, 2005 r.

Cena wylicytowana: 2 000 zł

flamaster/papier, 20 x 28 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘ANNA NIESTEROWICZ 2005’
ID: 78777
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.