Sztuka Krytyczna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 20:00

Joanna Rajkowska (ur. 1968, Bydgoszcz)
Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich (holga), 2010 r.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
218
Joanna Rajkowska (ur. 1968, Bydgoszcz)
Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich (holga), 2010 r.

Cena wylicytowana: 3 800 zł

C-Print/papier fotograficzny, 32 x 31 cm (w świetle passe-partout)
ID: 60070
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.