Sztuka Krytyczna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 20:00

Grupa KwieKulik (1971 - 1987)
Polski Duet 1, Pracownia Dziekanka, Warszawa, 1984 r.
Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
205
Grupa KwieKulik (1971 - 1987)
Polski Duet 1, Pracownia Dziekanka, Warszawa, 1984 r.

Cena wylicytowana: 8 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 22,5 x 16,2 cm (w świetle passe-partout)
ID: 79248
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Twórczość KwieKulik jest dzisiaj już zjawiskiem historycznym. Od czasu kiedy Zofia Kulik i Przemysław Kwiek tworzyli duet artystyczny (1971-88) każde z nich podąża odrębną drogą twórczą. Jednak ślad owych siedemnastu lat wciąż jest czytelny nie tylko w indywidualnych biografiach artystów, ale także w obrazie sztuki polskiej. Co było tak niezwykłego w ich sztuce, że wciąż warto o niej przypominać? W ich realizacjach możemy rozróżnić kilka obszarów zainteresowań: pierwszym jest, mające swe korzenie w konceptualizmie, pragnienie stworzenia teorii sztuki; kolejnym – dążenie do połączenia w jedną całość sztuki i życia. Wreszcie trzecim jest stawianie oporu rzeczywistości społecznej i oficjalnym instytucjom nią zarządzającym. Przenikanie tych trzech wątków zadecydowało o powstaniu konsekwentnej praktyki artystycznej, praktyki wykorzystującej doświadczenia tak sztuki gestu, performance, jak i filozofii. Uniemożliwia zarazem wpisanie KwieKulik w konkretny kierunek artystyczny” (Marianna Michałowska „KwieKulik i Rzeczywistość”, 2000).