Sztuka Krytyczna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 20:00

Konrad Kuzyszyn (ur. 1961, Białystok)
Obiekt fotograficzny z cyklu "Kondycja", 1993 r.
Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
212
Konrad Kuzyszyn (ur. 1961, Białystok)
Obiekt fotograficzny z cyklu "Kondycja", 1993 r.

Cena wylicytowana: 12 000 zł

fotografia transparentna/błona monochromatyczna preparowana wzmacniaczem miedziowym, pleksa, silikon unikat, ed. 1/1, 12 x 7,5 x 3 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘KUZYSZYN ‘ 1993 1/1. | OPRAWA 2017 | ‘KONDYCJA’ 1993 | FOTOGRAFIA TRANSPARENTNA, PLEXA, SILIKON | Kuzyszyn’
ID: 78695
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
 • Konrad Kuzyszyn, Kondycja 3, Galeria Krytyków Sztuki Pokaz, Warszawa, 1994
 • „IKONOPRESS” Przegląd Sztuki Polskiej, BWA, Szczecin, 1994
 • „Antyciała”, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 1995
 • Konrad Kuzyszyn, Rezultaty, Mała Galeria CSW/ZPAF, Warszawa, 1996
 • „Displacement / This Placement”, Kunstlerhouse Bethanien, Berlin, Niemcy, 1997
 • „Nowa Polska Fotografia”, Ernst Museum, Budapeszt, Węgry, 1997
 • „Miejsce Idei Idea Miejsca”, Cable Factory, Helsinki, Finlandia, 1997
 • „TOYAMA NOW’99”, Museum of Modern Art, Toyama, Japonia, 1999
 • Konrad Kuzyszyn, Prace, Sielska Gallery, Strasbourg, Francja, 1999
 • „IN BETWEEN Art from Poland 1945 -2000”, Chicago Cultural Center, Chicago, USA
 • Konrad Kuzusyzyn, CIAŁOŚWIAT, Galeria Piekary, Poznań, 2017
Więcej informacji
Pierwsze transfiguracje wykonane na komputerze w 1994 zainicjowały kolejną fazę serii „Kondycja“. Jak mówi Kuzyszyn: "To narzędzie dało mi możliwości, których ciemnia srebrowa niebyła w stanie. Zwielokrotnienie, które wcześniej wykonywałem za pomocą nasadki optycznej teraz w prosty sposób mogłem zrobić w programie. Eksperymenty z formą, jej multiplikacje pozwalały budować złożone struktury, zwane przeze mnie "mandalami“. Określane jednak często były jako „ornament“, co wydaje mi się formalistycznym uproszczeniem. Materiał fotograficzny – po obróbce komputerowej– naświetlałem na błonie reprograficznej i budowałem z ich udziałem obiekty". Seria pod tytułem „Kondycja“ składała się z kilkunastu prac. Pokazywana była w różnych wersjach, najczęściej na pod-świetlanych konstrukcjach przy ścianie, przykrytych białym płótnem oraz włókniną.