Sztuka Krytyczna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 20:00

Zbigniew Libera (ur. 1959 r., Pabianice)
"Ktoś inny (2)", 1998/2006 r.
Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
203
Zbigniew Libera (ur. 1959 r., Pabianice)
"Ktoś inny (2)", 1998/2006 r.

Cena wylicytowana: 7 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 22,5 x 33,5 cm (w świetle passe-partout)
ID: 51466
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.