Sztuka Krytyczna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 20:00

Katarzyna Kozyra (ur. 1963, Warszawa)
"Karaski w wołowinie", 1992/2009 r.
Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
207
Katarzyna Kozyra (ur. 1963, Warszawa)
"Karaski w wołowinie", 1992/2009 r.

Cena wylicytowana: 10 000 zł

fotografia czarno-biała/papier, 50 x 50 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘KATARZYNA KOZYRA“ KARASKI W WOŁOWINIE”; 1992/2009, ED 2/5 + AP’
ed. 2/5
ID: 79247
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.