Sztuka Dawna: XIX wiek, modernizm, międzywojnie (wyniki)
12 października 2017 godz. 19:00

Szymon Mondzain (1890 Chełm - 1979 Paryż)
Widok z miasteczkiem w dolinie
Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
34
Szymon Mondzain (1890 Chełm - 1979 Paryż)
Widok z miasteczkiem w dolinie

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 60 x 73 cm
sygnowany l.d.: 'Mondzain.'
na odwrociu nalepki z domu aukcyjnego Artcurial
ID: 51736
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Artcurial, Paryż, lipiec 2007 (jako "Paysage de Fontarabie")
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Praca ukazuje widok małego północnofrancuskiego miasteczka. Mondzain zbudował kompozycję przy użyciu perspektywy kulisowej, co stało się cechą charakterystyczną jego obrazów aż do końca lat 20. XX wieku. Artysta usytuował na pierwszym planie budynki, tworzące zwartą linię muru, zza której wyłaniają się kolejne zabudowania. Większość brył oddano płaskimi plamami i dopiero ich nawarstwienie buduje wrażenie głębi. Pejzaż stanowił jeden z ulubionych tematów autora, który uwieczniał krajobrazy w trakcie swoich licznych podróży (m.in. Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Algieria). W jego dziełach dostrzegalny jest wpływ Cézanne’a, przede wszystkim w stosowanej palecie barwnej, opisanej przez Edwarda Woronieckiego: ,,Unikając fantasmagorii słonecznych promieni, artysta ujmuje swój temat w równym, mocnym świetle jako całość dla siebie. Zamiast impresjonistycznej tonacji i odcieni tysiącznych, buduje swój krajobraz w jednej, najwyżej dwóch gamach barwnych, celując w tak trudnych malarsko symfoniach zieloności’’ ([cyt. za:] Ewa Bobrowska, Simon Mondzain, Warszawa 2012, s. 184). Według Ewy Bobrowskiej twórca zafascynował się jasnymi kolorami około 1920 i wtedy niemalże całkowicie ograniczył użycie czerni.