Sztuka Dawna: XIX wiek, modernizm, międzywojnie (wyniki)
12 października 2017 godz. 19:00

Stanisław Czajkowski (1878 Warszawa - 1954 Sandomierz)
„Sądny dzień” (Święto Jom Kipur), 1914
* Cena wylicytowana: 65 000 zł
Numer obiektu na aukcji
19
Stanisław Czajkowski (1878 Warszawa - 1954 Sandomierz)
„Sądny dzień” (Święto Jom Kipur), 1914

* Cena wylicytowana: 65 000 zł

olej/płótno, 85 x 137,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: ’Stanisław Czajkowski | Kraków 1914’
na odwrociu dwie naklejki wystawowe: z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z 1914 oraz z Muzeum Okręgowego w Radomiu, grudzień 1998; na blejtramie fragment trzeciej, niezachowanej naklejki
ID: 21585
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
  • dom aukcyjny DESA Unicum, listopad 2007
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Katalog Wystawy Jubileuszowej MCMXIV, I Salon Wiosenny, TPSP, Kraków 1914, s. 13, nr kat. 14
Wystawiany
  • wystawa „Józef Brandt uczniowie i przyjaciele”, Muzeum Okręgowe w Radomiu, grudzień 1998 maj 1999
  • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Salon Wiosenny 1914 r.