Sztuka Dawna: XIX wiek, modernizm, międzywojnie (wyniki)
12 października 2017 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Pejzaż z Mareuil sur Ourcq ("Les terres rouges"), około 1953 r.
Cena wylicytowana: 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
39
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Pejzaż z Mareuil sur Ourcq ("Les terres rouges"), około 1953 r.

Cena wylicytowana: 20 000 zł

olej/sklejka, 38 x 46 cm
sygnowany l.d.: 'Hayden'
na odwrociu sygnowany, datowny i opisany: 'Hayden | mareuil 53 (?)', 'Mareuil s/Ourcq | Les terres rouges | par Hayden'; dwa stemple oraz napis kredą
ID: 51518
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"(…) w tym czasie uwaga Haydena kieruje się coraz bardziej w stronę centrum Francji, a dokładnie - w stronę krainy położonej nad Marną, ok. 60 kilometrów na wschód od Paryża. Wybór tej okolicy związany jest z wcześniejszą obecnością tam przyjaciela z czasów okupacji, Samuela Becketta, który znajduje w niej schronienie przed zgiełkiem metropolii. Haydenowie spędzają tu okresy letnie między 1951 i 1961 rokiem kolejno w Mareuil-sur-Ourcq, Ussy-sur-Marne, Fay-le-Bac i Changis-sur-Marne, miejscowościach, których nazwy odnajdujemy w tytułach jego krajobrazów tej epoki. To tu krystalizuje się definitywnie malarstwo Haydena, zafascynowanego spokojną urodą owych krajobrazów, które w siedemdziesiątym roku życia zaskakuje świeżością spojrzenia, delikatnością kreski i mistrzowskim operowaniem kolorem". CHISTOPHE ZAGRODZKI, HENRI HAYDEN 1883-1970, KAT. WYST., BIBLIOTEKA POLSKA W PARYŻU, PARYŻ-PRZEMYŚL 2013, s. 45