Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie • Sesja I
10 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 18 000 - 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Estymacja: 18 000 - 24 000 zł

olej/deska, 12 x 21,5 cm
sygnowany l.d.: 'R. Kochanowski'
na odwrociu ramy papierowa nalepka zakładu ramiarskiego Z. M. de Koning w Lejdzie, fragmentarycznie zachowana nalepka inwentarzowa oraz nalepka aukcyjna
ID: 88891
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Agra-Art, Warszawa, październik 2004
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Dziewiętnastowieczne Monachium było wymarzonym miejscem dla polskich pejzażystów. Mieli oni możliwość obcowania z najnowszymi tendencjami w pejzażu europejskim, a mianowicie z twórczością francuskiej szkoły w Barbizon oraz z malarstwem impresjonistów. Powstawały obrazy, w których pejzaż był tematem samodzielnym, pozbawionym treści literackich, a sztafaż odgrywał rolę minimalną” (Roman Kochanowski 1857-1945. W 150. rocznicę urodzin, katalog wystawy, red. Zofia Katarzyna Posiadała, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Lublin 2007, s. 9). Jak dodatkowo wspomniała Zofia Katarzyna Posiadała, twórczość Romana Kochanowskiego poddana została w monachijskim kręgu akademickim licznym naciskom. Pomimo to artysta potrafił zachować odrębny charakter swojej sztuki i przemycać w kreowanych kompozycjach elementy świadczące o jego dużej indywidualności twórczej. Pejzaż „W sadzie” to nastrojowe przedstawienie, w którego strukturze wyczuwalne są zarówno liryczność właściwa malarstwu Barbizończyków, jak i wrażliwość na światło charakteryzująca widoki impresjonistów. Sztafaż rzeczywiście zajmuje tu drugorzędne miejsce. Postać pochylonej nad ziemią kobiety w chuście i sylwetki krów zdają się stanowić elementy powtarzające się w twórczości Kochanowskiego.