Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie • Sesja I
10 grudnia 2020 godz. 19:00

Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
"Akt siedzący" ("Nu assis"), 1933
Estymacja: 500 000 - 700 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Mojżesz Kisling (1891 Kraków - 1953 Paryż)
"Akt siedzący" ("Nu assis"), 1933

Estymacja: 500 000 - 700 000 zł

olej/płótno, 55,3 x 38 cm
sygnowany p.d.: 'Kisling'
na krośnie malarskim papierowa nalepka aukcyjna
ID: 93293
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Johannesburg, RPA
  • dom aukcyjny Sotheby's, Tel Aviv, październik 1995
  • kolekcja prywatna, Japonia
  • dom aukcyjny Sotheby's, Nowy Jork, czerwiec 2017
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Jean Kisling, Kisling, katalog raisonné, t. III, Paris 1994, nr kat. 76, s. 380 (il.)
Więcej informacji
„(…) Dla p. M. Kislinga świat cały jest jedną plastyczną materią, złożoną z brył barwnych i światła. Malowanie w tych warunkach staje się źródłem niewyczerpanych rozkoszy. (…) Czasem (…) uderza go gorący ton karnacji, śpiewny rytm biodra nagiego, czy piersi kobiecej, głębia wilgotnej źrenicy. Wówczas wznosi się on do syntezy, dając w obrazie zawarte ujęcie kilku tylko tonacji barwnych zasadniczych, kształtu, wyrazu (…)”.

Edward Woroniecki, Polacy w Salonie Tuilleryjskim, „Tygodnik Ilustrowany” 1924, półr. II, s. 603