Sztuka Dawna. XIX wiek - modernizm - międzywojnie (wyniki)
14 grudnia 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 120 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8

Cena wylicytowana: 120 000 zł

olej/tektura, 27 x 35 cm
sygnowany l.d.: 'pankiewicz'
na odwrociu stempel firmy Blanchet, Rue Bonaparte 58, Paryż, dwie naklejki Salonu Sztuki i Antykwarni Abe Gutnajera w Warszawie oraz naklejka wystawowa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
ID: 53739
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
  • kolekcja Ignacego Iwańskiego, Warszawa
  • Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera w Warszawie
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • porównaj: Józef Pankiewicz 1866-1940. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, 9 stycznia-26 marca 2006, Warszawa 2006, poz. I/133-136 (il.)
  • Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław [i in.] 1969, s. 266
  • Katalog dzieł malarstwa polskiego. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera, Warszawa 1930, poz. 50
  • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za rok 1911, Warszawa 1912, s. 41, 55
Wystawiany
  • Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera w Warszawie, 1930
  • Wystawa specjalna profesora Józefa Pankiewicza, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 1911
Więcej informacji
Prezentowane dzieło Józefa Pankiewicza należy do serii widoków portu w Saint-Tropez na francuskiej Riwierze, gdzie autor pracował latem 1909. Dzięki płótnom z tego czasu artysta jawi się jako prekursor nowoczesnego obrazowania w sztuce polskiej początku XX stulecia. W drugiej dekadzie tegoż wieku jego lekcję podjęli na nowo ekspresjoniści i formiści. Malarz w tamtych latach przyswajał sobie dorobek Paula Cézanne’a, budując formę za pomocą barwy i tworząc harmonię płaszczyzny za pomocą kontrastów kolorystycznych. Wówczas finalnie formował się program artystyczny Pankiewicza, postrzegającego malarstwo jako „sztukę czystą”, wolną od anegdoty. Wakacje 1909 twórca spędzał w towarzystwie klasyka nowoczesności – kolorysty Pierre’a Bonnarda. Jego obrazy stały się impulsem, dzięki któremu u Polaka barwa zyskała autonomiczny, ekspresyjny i konstrukcyjny walor. „Port w St. Tropez” należy do serii prac, z których najbliższy mu, zarówno rozmiarami i charakterem, okazuje się olej z kolekcji prywatnej, uwzględniony w katalogu wystawy monograficznej autora (por.: Józef Pankiewicz 1866-1940. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 9 stycznia-26 marca 2006, Warszawa 2006, poz. I/134).