Sztuka Dawna: XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
13 grudnia 2018 godz. 19:00

Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Rzeka Dordogne w La Roque-Gageac, 1920 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24
Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Rzeka Dordogne w La Roque-Gageac, 1920 r.

Cena wylicytowana: 26 000 zł

olej/płótno, 54 x 65 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1920 | W. Terlikowski'
opisany na odwrociu: 'Roque | (Dordogne)' oraz opisany na krośnie malarskim: 'W. de Terlikowski | Dordogne à la Roque Gageac', opisany na krajce płótna: 'TERLIKOWSKI' oraz nalepka Galerie du Rhône
ID: 65579
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galerie du Rhône, Sion, Szwajcaria, grudzień 2006
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„Terlikowski, jeden z najbardziej interesujących przedstawicieli postimpresjonizmu w Paryżu, stara się w swym malarstwie na swój własny sposób rozwiązywać problemy powietrza, światła i perspektywy. Choć część młodzieży odsuwa dziś od siebie te kwestie, możliwe, że powrócą do nich jutro. Jego efekty świetlne, atmosferyczne, ich delikatne niuanse, tworzone są za pomocą trzech barw: szmaragdowej zieleni, rubinowej czerwieni oraz ochry”. – CHIL ARONSON, ART POLONAIS MODERNE, PARIS 1929, s. 16