Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie. (wyniki)
12 grudnia 2019, godz. 19:00

Włodzimierz Łoś (1849 Sławuta - 1888 Monachium)
Patrol powstańczy, 1883
Cena: 103 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Włodzimierz Łoś (1849 Sławuta - 1888 Monachium)
Patrol powstańczy, 1883

Cena: 103 000 zł

olej/płótno, 41,5 x 64 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Włodzimierz Łoś | 83.'
ID: 79943
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Badenia-Wirtembergia, Niemcy
  • dom aukcyjny Ketterer, Monachium, maj 2014
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Wielu polskich malarzy brało czynny udział w walkach powstańczych – siedemnastoletni Maksymilian Gierymski, Adam Chmielowski (Święty Brat Albert) czy Ludomir Benedyktowicz. Widzieli oni z bliska beznadzieję tej walki, śmierć i cierpienia współtowarzyszy. Dlatego też ikonografia powstania styczniowego to nie wielkie bitwy czy heroiczne czyny zbrojne pełne dynamizmu i ferworu walki. Od genialnego „Patrolu powstańczego” namalowanego przez Maksymiliana Gierymskiego, artyści przede wszystkim przedstawiali słabo uzbrojone, statyczne patrole powstańcze, niewielkie oddziały partyzanckie, zmęczone i wynędzniałe, małe sylwetki jeźdźców zagubione w lasach lub na rozległych przestrzeniach, biwaki powstańcze. Takie sceny znajdujemy w twórczości m.in. Antoniego Piotrowskiego, Leona Piccarda, Franciszka Streitta, Władysława Maleckiego, Antoniego Kozakiewicza. W tym duchu skomponowany jest obraz Włodzimierza Łosia przedstawiający dwuosobowy patrol powstańczy na błotnistej drodze na tle jesiennego lasu. Tematyka powstańcza nie pojawiała się zbyt często w twórczości Łosia, ale przyjaźnił się z artystami z polskiej kolonii artystycznej, którzy często sięgali po motywy z powstańczych dni, m.in. z Tadeuszem Ajdukiewiczem. Włodzimierz Łoś wyjechał z Polski na studia do Monachium w 1872 i osiadł tam na stałe. Był bardzo popularnym i cenionym malarzem, zwłaszcza przez odbiorców ze Stanów Zjednoczonych. Tematyka powstańcza była rzadko poruszana w twórczości Łosia, ale obraz „Patrol powstańczy” potwierdza, że wydarzenia z najnowszej historii kraju były dla niego ważne mimo życia na obczyźnie.