Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie. (wyniki)
12 grudnia 2019, godz. 19:00

Warsztat krakowski (XVI w.)
Madonna z Dzieciątkiem i winnym gronem, około 1520-40
Cena wylicytowana: 65 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Warsztat krakowski (XVI w.)
Madonna z Dzieciątkiem i winnym gronem, około 1520-40

Cena wylicytowana: 65 000 zł

tempera jajowa, złocenie płatkowe/deska, 38,2 x 27 cm
opisany na odwrociu: 'Biegli w sztuce | utrzymują, że ma- | lowidło to jest | bardzo stare i po- | chodzi z XIIIgo wie- | ku. | Żembocin d. 12 Wrześn | 1888 r. | X. St. Podolski | pleban C.S.P.T. (ostatnie dwie litery trudno czytelne)'; wymiary oprawy: 48,3 x 37,3 cm
ID: 79764
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Rempex, marzec 2012
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Angelika Bogdanowicz, Kazimierz Kuczman, Konserwacja późnogotyckiego obrazu, „Mówią wieki" 2011, nr 7-8, s. 41-44
Więcej informacji
Obiekt stanowi wypadkową wielu tendencji obecnych w malarstwie małopolskim I połowy XVI wieku. Odciśnięty w zaprawie kredowo-klejowej wzór dekoracyjnej kraty jest odwołaniem do późnośredniowiecznej idei „hortus conclusus” (ogrodu zamkniętego), w którego obrębie przebywa Maria z synem. Przestrzeń tworzy również metaforę jej niepokalanego poczęcia. Dodatkowo za pomocą puncy zaznaczono punktowo glorię promienistą/koronę w zarysie nimbu Madonny. Zastosowanie tradycyjnego, całościowego złocenia tła niekoniecznie stanowić musi o stylowym zapóźnieniu „prowincji”; zabieg ten stosowały szeroko m.in. warsztaty flamandzkie celem podkreślenia wolumenu portretowanych postaci, przybliżenia ich odbiorcy. „Urealnieniu” służy również zwrot figur w trzech czwartych oraz ich plastyczne kształtowanie. Ciekawym zabiegiem jest rzadkie w sztuce tego regionu rozwinięcie motywu „Eleusy”, w którym to wariancie Maria nie tuli swojego policzka do twarzy syna, lecz pozwala, by to on ujął jej podbródek w dłoń. To rzadkie rozwiązanie występowało m.in. w XIV-wiecznej paryskiej rzeźbie w kości słoniowej oraz – co istotniejsze – w warsztacie Roberta Campina, a później w XVI-wiecznym malarstwie niderlandzkim (Adriaen Isenbrant, Bernard van Orley). Intymny motyw można interpretować jako powiązanie osoby Madonny z ideą „Ecclesia” (Kościół), która z kolei jest Oblubienicą Chrystusa z „Pieśni nad Pieśniami”. Trzymane przez Marię winne grono budzi z kolei skojarzenia z eucharystyczną ofiarą jej syna: zabieg ten był nad wyraz często stosowany w późnośredniowiecznej i renesansowej sztuce. Stał się nieodłącznym elementem przedstawień Marii z Dzieciątkiem szczególnie w realizacjach Lucasa Cranacha Starszego. Cechy morfologiczne obiektu – typy fizjonomiczne, przezroczysta szata Jezusa, upozowanie postaci – wskazują na zależność od stylistyki wypracowanej właśnie przez Cranacha („Maria mit dem Kind und der Weintraube“, około 1525, Alte Pinakothek, Monachium). Maniera ta przodowała pod względem popularności m.in. w malarstwie małopolskim i śląskim I połowy wieku XVI. Trudno określić, w jaki sposób artysta krakowski zetknął się z tą konwencją stylową: czy znał tę twórczość bezpośrednio, za pośrednictwem importów (np. warsztatowa „Madonna z Dzieciątkiem”, lata 30. XVI wieku, Bazylika Bożego Ciała, Kraków) bądź miejscowych naśladownictw i wariacji („Matka Boska z Dzieciątkiem oraz św. Mikołajem i Stanisławem. Retabulum ołtarzowe z Maniów”, ok. 1540, Muzeum Narodowe, Kraków). Dotychczas obiekt kojarzono głównie z nieco wcześniejszymi pracami Mistrza Jerzego („Zwiastowanie”, 1517; „Św. Anna Samotrzeć”, 1519, Muzeum Narodowe Kraków); powiązanie z odmienną stylistyką jest jednak zasadne również z uwagi na dokonania tzw. szkoły naddunajskiej. Wyrafinowany układ dłoni Marii, schemat fałdowania szat oraz sposób stylizacji poszczególnych partii za pomocą jaśniejszego, „rozedrganego” obrysu sugeruje obycie autora krakowskiej kompozycji z tą właśnie estetyką (warto zwrócić uwagę również na realizacje rzeźbiarskie, np. „Madonna mit Kind”, ok. 1510-1520, dom aukcyjny Hampel, Monachium, grudzień 2017). Łączenie relatywnie nowych tendencji z ugruntowanymi ujęciami tematu („Madonna z Dzieciątkiem i jabłkiem”, ok. 1510, Bazylika Bożego Ciała, Kraków) nie powinno dziwić z racji stołeczności miasta i krzyżujących się w jego obrębie lokalnych i obcych tendencji; przykładem tych ostatnich mogą być dzieła Hansa von Kulmbacha i rozbudowana sieć kontaktów z południowymi Niemcami. Dzieło z uwagi na niewielkie rozmiary służyć musiało prywatnej dewocji w obrębie klasztoru bądź zamożnego domu mieszczańskiego. Funkcja ta spełniała się poprzez bliskie obcowanie w sensie fizycznym (dokładne oglądanie oraz dotykanie powierzchni), które to z kolei ułatwiało odbiór duchowy – celem była medytacja nad sensem wcielenia i rolą Marii jako współodkupicielki. Oryginalna rama nie nosi śladów po bocznych zawiasach, w związku z czym tablica ta nie stanowiła nigdy części większej całości; mogła być przeznaczona do przechowywania w kasecie lub – co bardziej prawdopodobne – swobodnie zdejmowana ze ściany i manipulowania w dłoniach. Nie można wykluczyć także jej „podróżnego” przeznaczenia.

Dodaj obiekt

1
Fabryka Wyrobów Platerowanych i Brązowych Braci Henneberg, Warszawa
Para lichtarzy
Cena: 1 200 zł
2
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Łopatka
Cena: 1 500 zł
3
Norblin, Bracia Buch i T. Werner, Warszawa
Cukiernica secesyjna, po 1908 r.
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
4
Julia Keilowa
Paterka art déco, okres międzywojenny
Cena wylicytowana: 1 500 zł
5
Komplet łyżeczek do herbaty (6szt.)
Cena: 900 zł
6
Bracia Buch, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa w stylu secesyjnym, lata 80.-90. XIX w.
Estymacja: 2 200 - 4 000 zł
7
Norblin, Bracia Buch i T. Werner, Warszawa
Patera, po 1908 r.
Estymacja: 500 - 800 zł
8
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Para lichtarzy
Cena: 1 000 zł
9
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Lustro na toaletkę
Cena: 2 600 zł
10
Zestaw sztućców 'wzór wschodni' (dla 10 osób)
Cena: 9 500 zł
11
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Imbryk
Cena: 3 000 zł
12
Edward Dwurnik
"Wilanów", 2009 r.
* Cena wylicytowana: 3 800 zł
13
Władysław Chmieliński
Cena wylicytowana: 7 500 zł
14
Władysław Chmieliński
Stare Miasto w Warszawie
Cena wylicytowana: 4 200 zł
15
Władysław Stachowicz
Wejście do archikatedry św. Jana
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
16
Władysław Stachowicz
Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich
Estymacja: 2 500 - 4 000 zł
17
Władysław Stachowicz
"Wilanów"
Cena wylicytowana: 2 000 zł
18
Władysław Stachowicz
Brama na rynku Starego Miasta w Warszawie
Estymacja: 1 500 - 3 000 zł
19
Władysław Stachowicz
Zaułek Starego Miasta
Estymacja: 2 000 - 3 200 zł
20
Władysław Stachowicz
Widok Starego Miasta
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
21
Władysław Chmieliński
Kolumna Zygmunta
* Cena wylicytowana: 1 600 zł
22
Tadeusz Cieślewski (ojciec)
Warszawa - Plac Zamkowy
* Cena wylicytowana: 2 600 zł
23
Tadeusz Cieślewski (ojciec)
Pałac na Wodzie w Warszawie
* Cena wylicytowana: 3 800 zł
24
Bolesław Kurzawiński
Stare Miasto w Warszawie - tryptyk, 1918 r.
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
25
Stefan Sonnewend
Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich, 1921 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
26
Tadeusz Cieślewski (ojciec)
Rynek Starego Miasta zimą
Cena: 2 500 zł
27
Kazimierz Holewiński
Wieże kościoła Pijarów w Warszawie, 1928 r.
Cena: 1 000 zł
28
Autor nierozpoznany
Krakowskie Przedmieście - widok z Kościoław Św. Krzyża
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
29
Jan Skotnicki
Teatr na Wodzie w Królewskich Łazienkach
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
30
Wilk (Wilhelm) Ossecki
"Pałac Sobieskiego w Wilanowie"
Cena: 1 900 zł
31
Halina Anna Kosmólska-Szulc
"Warszawa. Kościół na Solcu", 1945 r.
* Cena wylicytowana: 800 zł
32
Władysław Stachowicz
Para pejzaży warszawskich: "Fragment ze Starego Miasta" i "Widok na ul. Freta"
Estymacja: 2 800 - 4 000 zł
33
Alfred Józef Sipiński
"Filharmonia warszawska", lata 30. XX w.
Cena: 5 000 zł
34
Kazimiera Dąbrowska
Miniatura - Portret kobiety w perłach, 1933 r.
* Cena wylicytowana: 6 000 zł
35
Kazimiera Dąbrowska
Miniatura - Portret Juliusza Osterwy, 1925 r.
* Cena wylicytowana: 8 000 zł
36
Stefan Garwatowski
"Powrót do Warszawy", circa 1956 r.
Cena: 5 000 zł
37
Ewa Łunkiewicz-Rogoyska
"Święto majowe 1939 w Warszawie" (Dzieci Warszawskie - Święto majowe", 1939 r.
Cena wylicytowana: 45 000 zł
38
Helena Krajewska
"Ruiny Banku Polskiego", 1957 r.
* Cena wylicytowana: 5 500 zł
39
Helena Krajewska
"Pałac Radziwiłłowski w Warszawie", 1963 r.
* Cena wylicytowana: 7 500 zł
40
Sergiusz Grudkowski
"Na Pradze zawiało...", 1940 r.
Cena: 1 300 zł
41
Sergiusz Grudkowski
"Ostatnia latarnia na Grodzieńskiej"
Cena: 1 300 zł
42
Antoni Teslar
Pejzaż nadwiślański, 1954 r.
Estymacja: 1 600 - 3 000 zł
43
Włodzimierz Zakrzewski
Ul. Kubusia Puchatka, 1952 r.
Cena: 2 500 zł
44
Włodzimierz Zakrzewski
"Wisła Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie", 1960 r.
* Cena wylicytowana: 2 000 zł
45
Antoni Uniechowski
Budynek Szkoły Głównej Handlowej
Cena wylicytowana: 3 200 zł
46
Jerzy Flisak
"Stołeczne city", 1959 r.
* Cena wylicytowana: 500 zł
47
Antoni Uniechowski
Pałac Kultury i Nauki
Cena wylicytowana: 3 200 zł
48
Maja Berezowska
Xięstwo Warszawskie
Cena wylicytowana: 2 600 zł
49
Edward Dwurnik
"Mosty na Wiśle", 2017 r.
Cena wylicytowana: 50 000 zł
50
Edward Dwurnik
"Plac Zamkowy", 2017 r.
Cena wylicytowana: 18 000 zł
51
Edward Dwurnik
"Plac Zamkowy", 2017 r.
Cena wylicytowana: 19 000 zł
52
Edward Dwurnik
"Bar Saski", 1990 r.
* Cena wylicytowana: 16 000 zł
53
Edward Dwurnik
"Św. Anna", 2005 r.
Cena wylicytowana: 2 800 zł
54
Maria Kiesner
"Muranów", 2015 r.
Cena: 5 400 zł
55
Bartłomiej Koter
"Warszawski #5", 2018 r.
Cena wylicytowana: 4 000 zł
56
Zofia Stankiewicz
"Kolumna Zygmunta"
Cena: 2 000 zł
57
Zofia Stankiewicz
"Warszawa - ulica Jezuicka"
* Cena wylicytowana: 1 100 zł
58
Zofia Stankiewicz
"Dziekania - Warszawa"
Cena: 800 zł
59
Zofia Stankiewicz
Stare Miasto
Cena: 900 zł
60
Włodzimierz Zakrzewski
"Warszawa Stare Miasto"
* Cena wylicytowana: 700 zł
61
Dariusz Wąsowicz
"Plac Zamkowy"
Cena: 1 500 zł
62
Bronisław Piotr Kopczyński
"Rynek Starego Miasta", 1949 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
63
Tadeusz Cieślewski (syn)
Stare Miasto - ul. Kamienne Schodki, 1935 r.
Estymacja: 1 800 - 2 500 zł
64
Józef Młynarski
"Kto się nami zaopiekuje", 1960 r.
Estymacja: 1 200 - 2 200 zł
65
Zofia Stankiewicz
"Plac Zamkowy"
Cena: 900 zł
66
Edward Dwurnik
Krakowskie Przedmieście
Cena wylicytowana: 2 200 zł
67
Tadeusz Cieślewski (syn)
"Warszawa - Puck", 1933 r.
* Cena wylicytowana: 1 300 zł
68
Feliks Jabłczyński
Staromiejski zaułek
Cena wylicytowana: 500 zł
69
Stefan Rassalski
"Kolumna Zygmunta"
Cena wylicytowana: 400 zł
70
Stefan Rassalski
"Barbakan warszawski"
Cena wylicytowana: 500 zł
71
Stefan Rassalski
Syrenka Warszawska
Cena wylicytowana: 400 zł
72
Aleksander Sołtan
"Dziekania w Warszawie"
Cena wylicytowana: 300 zł
73
Bronisław Piotr Kopczyński
"Ul. Rybaki"
* Cena wylicytowana: 400 zł
74
Zygmunt Pazda
Stare Miasto - Kościół św. Jacka, 1946 r.
Cena: 500 zł
75
Jan Bułhak
Teka 20 fotografii Łazienek Królewskich z kolekcji "Warszawa", 1920 r.
Estymacja: 12 000 - 20 000 zł
76
Autor nierozpoznany
Panorama ulicy Nowy Świat z szyldem "E. Wedel”, 1934 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
77
Autor nierozpoznany
Katedra Św. Jana, lata 20.-30. XX w.
* Cena wylicytowana: 1 000 zł
78
Leonard Jabrzemski
Plac Trzech Krzyży przed i po wojnie
Cena wylicytowana: 1 000 zł
79
Jan Weselik
"Rzeka", 1959 r.
Cena wylicytowana: 1 700 zł
80
Aleksander Karoli
Widok Warszawy nad Wisłą, lata 80. XIX w.
* Cena wylicytowana: 1 800 zł
81
Jerzy Kosiński
Stadion Dziesięciolecia, 1955 r.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
82
Jan Weselik
"Stadion Dziesięciolecia", 1956 r.
Cena: 1 900 zł
83
Janusz Czarnecki
Bar, lata 60. XX w.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
84
Jan Weselik
"Agrykola Street", 1961 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
85
Janusz Czarnecki
Grupa jazzowa "Stodoła" na Placu Zamkowym w Warszawie, lata 60. XX w.
Cena: 800 zł
86
Autor nierozpoznany
Panorama ulicy Nowy Świat, lata 30. XX w.
Cena wylicytowana: 600 zł
87
Jerzy Kostrzewa
Hotel Forum, lata 70. XX w.
Cena wylicytowana: 500 zł
88
Karol Szczeciński
Most Poniatowskiego, lata 60. XX w.
Cena wylicytowana: 600 zł
89
Stefan Norblin
"Warszawa", lata 30. XX w.
Estymacja: 9 500 - 14 000 zł
90
Stefan Norblin
"Warszawa - Chemins de Fer de L'Etat Polonais", 1929 r.
Estymacja: 11 000 - 15 000 zł
91
Edmund Ludwik Bartłomiejczyk
Plakat reklamowy Zakładu Kartograficznego W. Główczewskiego w Warszawie, 1920 r.
Cena: 8 000 zł
92
Tadeusz Gronowski
"Warszawa", 1936 r.
* Cena wylicytowana: 9 000 zł
93
Zygmunt Anczykowski
Plakat filmowy "Miasto nieujarzmione", 1954 r.
Estymacja: 1 200 - 2 200 zł
94
Rapnicki Janusz, Przystański Władysław
"XX Rocznica Wyzwolenia Warszawy", 1965 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
95
Bogusław Lustyk
"Powstanie Warszawskie 25 rocznica", 1969 r.
Estymacja: 800 - 1 500 zł
96
Ryszard Kulm
"SFOS przyspiesza odbudowę Kraju i Stolicy", 1963 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
97
Waldemar Świerzy
"Miesiąc budowy Warszawy 1953, cały naród buduje swoją stolicę", 1953 r.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
98
Rosław Szaybo
"Warszawski Wrzesień 1965", 1965 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
99
Zenon Januszewski
"Warszawski Wrzesień - Tradycje-Walka-Odbudowa", 1962 r.
Estymacja: 800 - 1 800 zł
100
Waldemar Świerzy
"Kwiaty dla Warszawy", 1965 r.
Estymacja: 1 200 - 2 400 zł
101
Witold Chmielewski
Plakat filmowy - "Przygoda na Mariensztacie", 1953 r.
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
102
Jerzy Flisak
Giuseppe w Warszawie, 1964 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
103
Waldemar Świerzy
Plakat "Witamy w Warszawie", 1968 r.
Estymacja: 1 000 - 1 800 zł
104
Waldemar Świerzy
Plakat "Witamy w Warszawie", 1969 r.
Cena wylicytowana: 1 800 zł
105
Broszura reklamowa "Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Sp. Akc.", 1926 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
106
Plakat reklamowy - "Drukarnia Polska Sp. Akc. Zakładów Graficznych, Warszawa ul. Szpitalna 12", 1935 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
107
Tadeusz Gronowski
Plakat reklamowy - "B Wirtz Zakłady graficzne, Warszawa, ul. Długa 20. Precyzja wykonania, wykwintne druki, "Rocznik Polskiej Grafiki Reklamowej", 1935 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
108
Broszura reklamowa - "Klej Perełkowy, wskazówki do użytku w fabrykach, warsztatach i T.P. opracowane przez Twoarzystwo Zakładów Chemicznych "STREM", Spółka Akcyjna, Warszawa Mazowiecka nr 7", 1938 r.
Cena wylicytowana: 300 zł
109
Plakat reklamowy - Fabryka Gilz i Bibułek papierosowych "Dzwon" Hilarego Jeżewskiego w Warszawie, lata 30. XX w.
Cena wylicytowana: 900 zł
110
Fabryka Gliz "Sokół" W. Kwaśniewski i F. Pacholczyk, Warszawa
Oprawka na bibułki + pudełko z bibułkami "Asy" (45 opak.)
Cena: 300 zł
111
Zakłady Porcelitu Stołowego "Pruszków" w Pruszkowie
Patera okolicznościowa "Wisła" Warszawski Ośrodek Sportu i Turystyki, lata 60. XX w.
Cena wylicytowana: 200 zł
112
Zakład Porcelany Stołowej "Wałbrzych" w Wałbrzychu
Patera okolicznościowa z Syrenką, 1958 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
113
Leszek Nowosielski
Talerz - Stare Miasto Warszawa , lata 60. XX w.
Estymacja: 600 - 1 200 zł
114
Zakład Porcelany Stołowej "Krzysztof" w Wałbrzychu
Zestaw porcelanowy, 2 poł. XX w.
Cena: 600 zł
115
Filiżanka ze spodkiem z wizerunkiem Warszawskiej Syrenki, lata 60. XX w.
Cena wylicytowana: 300 zł
116
Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych "Steatyt" w Katowicach
Plakieta dekoracyjna z Syrenką Warszawską, lata 60. XX w.
Cena wylicytowana: 500 zł
117
Stanisław Sikora
"Milion", 1955 r.
Cena wylicytowana: 4 800 zł
118
Jerzy Jarnuszkiewicz
"Mały Powstaniec", 1946 r./ 50-60 lata XX wieku
Cena wylicytowana: 45 000 zł
119
Inne
Figura króla Zygmunta III Wazy, okres międzywojenny r.
Cena wylicytowana: 8 000 zł
120
Inne
Lampa z puttem, pocz. XX w.
Cena: 11 600 zł
121
Inne
Maratończyk ogłaszający zwycięstwo według rzeźby Jean-Pierre'a Cortot, 1 poł. XX w.
Cena wylicytowana: 12 000 zł
122
Czesław Makowski
Pies - przycisk na biurko, pocz. XX w.
Estymacja: 1 500 - 3 000 zł
123
Inne
Figurka - Łoś, okres midzywojenny
Cena wylicytowana: 3 200 zł
124
Inne
Nóż do papieru, pocz. XX w.
* Cena wylicytowana: 1 800 zł
125
Apoloniusz Kędzierski
Popielnica, 1 ćw. XX w.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
126
Inne
Plakieta z wizerunkiem Adama Mickiewicza, pocz. XX w.
Cena: 900 zł
127
Inne
Paterka w formie koszyczka, pocz. XX w.
* Cena wylicytowana: 6 500 zł
128
Inne
Paterka w formie koszyczka, pocz. XX w.
Cena: 5 200 zł
129
Inne
Kałamarz, pocz. XX w.
Estymacja: 3 000 - 4 500 zł
130
Inne
Pudełko na papierosy, pocz. XX w.
* Cena wylicytowana: 1 700 zł
131
Inne
Matka Boska Częstochowska
Estymacja: 16 000 - 20 000 zł
132
Fabryka Minterów, Warszawa
Figura Króla Zygmunta III Wazy, 2 poł. XIX w.
Cena wylicytowana: 11 000 zł
133
Redukcja Pomnika Lotnika w Warszawie, wg projektu Edwarda Wittiga, lata 30. XX w.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
134
Stanisław Czarnowski
"Siłacz" - Syzyf (Precz z drogi)
* Cena wylicytowana: 3 800 zł
135
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Patera secesyjna , pocz. XX w.
* Cena wylicytowana: 1 800 zł
136
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Lichtarz, 1824-1840
Cena: 1 300 zł
137
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Lichtarz, 1824-1840
Cena: 1 600 zł
138
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Ampułka na wino, 1824-1840
Cena: 600 zł
139
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Pucharek , 1824-1840
Cena: 1 600 zł
140
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Tacka na wizytówki, 1824-1840
Cena: 800 zł
141
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Kieliszek na jajko, 1824-1840
Cena: 600 zł
142
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa, pocz. XX w.
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
143
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa w stylu Ludwika Filipa, 1851-1860?
Cena: 5 200 zł
144
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Czajnik do herbaty, 1845 r.
* Cena wylicytowana: 3 200 zł
145
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Nóż do papieru z postacią Syrenki Warszawskiej, okres międzywojenny
Cena wylicytowana: 500 zł
146
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Para lichtarzy, 2 poł. XIX w.
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
147
Fabryka Wyrobów Srebrnych i Platerowanych Józefa Frageta, Warszawa
Zestaw sztućców dla 6 osób, pocz. XX w.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
148
Norblin i S-ka, Warszawa
Kubełek do szampana, 2 poł. XIX w.
Cena wylicytowana: 4 800 zł
149
Norblin i S-ka, Warszawa
Buliera, 2 poł. XIX w.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
150
Norblin i S-ka, Warszawa
Kafetiera, 2 poł. XIX w.
* Cena wylicytowana: 1 800 zł
151
Norblin i S-ka, Warszawa
Para lichtarzy, około poł. XIX w.
Estymacja: 2 500 - 4 000 zł
152
Norblin i S-ka, Warszawa
Patera dekoracyjna, 2 poł. XIX w.
* Cena wylicytowana: 5 500 zł
153
Norblin i S-ka, Warszawa
Patera na owoce, XIX/XX w.
Estymacja: 2 500 - 4 000 zł
154
Norblin i S-ka, Warszawa
Taca
Cena wylicytowana: 3 000 zł
155
Norblin, Bracia Buch i T. Werner, Warszawa
Ekrytuar z popiersiem Fryderyka Chopina, po 1908 r.
* Cena wylicytowana: 1 600 zł
156
Norblin, Bracia Buch i T. Werner, Warszawa
Taca secesyjna, po 1908 r.
Cena: 1 800 zł
157
Fabryka Wyrobów Platerowanych i Brązowych Braci Henneberg, Warszawa
Paterka na słodycze, pocz. XX w.
* Cena wylicytowana: 2 000 zł
158
Fabryka Wyrobów Platerowanych i Brązowych Braci Henneberg, Warszawa
Naczynie z pokrywą , koniec XIX w.
Cena: 800 zł
159
Fabryka Wyrobów Platerowanych i Brązowych Braci Henneberg, Warszawa
Kaseta ze sztućcami dla 12 osób , 2 ćw. XX w.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
160
Fabryka Wyrobów Platerowanych i Brązowych Braci Henneberg, Warszawa
Żardiniera, 2 poł. XIX w.
Cena: 2 400 zł
161
Bracia Buch, Warszawa
Imbryk, XIX/XX w.
Cena: 1 800 zł
162
Fabryka Wyrobów z Nowego Srebra Henniger & Co, Warszawa
Para lichtarzy, około poł. XIX w.
Cena: 1 800 zł
163
Fabryka Wyrobów z Nowego Srebra Henniger & Co, Warszawa
Para lichtarzy, około poł. XIX w.
Cena: 1 500 zł
164
Fabryka Wyrobów z Nowego Srebra Henniger & Co, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa, 1859 r.
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
165
Fryderyk Vollmer, Warszawa
Miseczka, 1843-1845
Cena: 900 zł
166
Roman Plewkiewicz & Co, Warszawa
Koszyk z pałąkiem, XIX/XX w.
* Cena wylicytowana: 1 300 zł
167
Julia Keilowa
Cukiernica z pokrywką, około poł. XX w.
Cena wylicytowana: 4 800 zł
168
Julia Keilowa?
Spodek do cytryn, okres międzywojenny
Cena wylicytowana: 2 000 zł
169
Julia Keilowa?
Cukiernica z łyżeczką w stylu art deco, okres międzywojenny
Cena wylicytowana: 5 500 zł
170
Julia Keilowa?
Cukiernica w stylu art déco, okres międzywojenny
Cena wylicytowana: 2 000 zł
171
Julia Keilowa?
Para filiżanek ze spodkami, okres międzywojenny
Cena wylicytowana: 3 200 zł
172
Julia Keilowa?
Patera w formie koszyczka, okres międzywojenny
Cena wylicytowana: 4 000 zł
173
Jan Jerzy Bandau I, Warszawa
Lustro na toaletkę, XVIII/XIX w.
Cena: 17 300 zł
174
Karol Henryk lub Chrystian Bogumił Bandau, Warszawa
Kubek owalny, 1 ćw. XIX w.
Cena: 4 400 zł
175
Michał Borgoni, Warszawa
Solniczka, 2 ćw. XVIII w.
Cena wylicytowana: 6 500 zł
176
Stanisław Plewiński, Warszawa
Solniczka w formie naczynka z pałąkiem, 1 ćw. XIX w.
Cena: 5 800 zł
177
Teodor Pawłowicz, Warszawa
Lichtarz, XVIII/XIX w.
Cena wylicytowana: 1 400 zł
178
Szymon Stanecki, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa, XVIII/XIX w.
Cena: 15 900 zł
179
Szymon Stanecki, Warszawa
Lichtarz, XVIII/XIX w.
Cena wylicytowana: 1 800 zł
180
Jan Jerzy Holke, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa, 1 poł. XIX w.
Cena: 7 100 zł
181
Marcin Holke, Warszawa
Naczynko na przyprawy, 2 poł. XVIII w.
Estymacja: 11 000 - 13 000 zł
182
Marcin Holke, Warszawa
Kafetiera, 2 poł. XVIII w.
Cena: 8 700 zł
183
Jan Popiel, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa, 2 ćw. XIX w.
* Cena wylicytowana: 11 000 zł
184
Karol Jerzy Lilpop, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa, 1 ćw. XIX w.
Cena: 17 300 zł
185
Ludwik Nast, Warszawa
Sosjerka, 1 poł. XIX w.
Cena: 3 600 zł
186
Jan Feliks Szwarce, Warszawa
Para lichtarzy, 1 poł. XIX w.
Estymacja: 6 500 - 9 000 zł
187
Franciszek Żernicki, Warszawa
Czajnik, 1 poł. XIX w.
Estymacja: 10 000 - 12 000 zł
188
Karol Filip Malcz, Warszawa
Pudło na tabakę, 1 poł. XIX w.
* Cena wylicytowana: 13 000 zł
189
Karol Filip Malcz, Warszawa
Szczypce do cukru, 1 poł. XIX w.
Cena: 600 zł
190
Karol Filip Malcz, Warszawa
Paterka w kształcie muszli, 1 poł. XIX w.
Cena: 900 zł
191
Karol Filip Malcz, Warszawa
Zestaw 5 łyżeczek do herbaty, 1885 r.
Cena: 600 zł
192
Karol Filip Malcz, Warszawa
Kubek, 2 poł. XIX w.
Estymacja: 4 500 - 7 000 zł
193
Karol Filip Malcz, Warszawa
Popielniczka na cygaro, 1 poł. XIX w.
Cena: 2 900 zł
194
Karol Filip Malcz, Warszawa
Komplet 6 łyżeczek do herbaty, 1 poł. XIX w.
Cena: 900 zł
195
Karol Filip Malcz, Warszawa
Taca, 1 poł. XIX w.
Cena: 13 000 zł
196
Karol Filip Malcz, Warszawa
Patera w stylu Ludwika Filipa, 1854 r.
Estymacja: 6 500 - 9 000 zł
197
Karol Filip Malcz, Warszawa
Imbryk z podgrzewaczem, 2 poł. XIX w.
Cena: 11 800 zł
198
Karol Filip Malcz, Warszawa
Solniczka, 1 poł. XIX w.
Cena: 7 200 zł
199
Karol Filip Malcz, Warszawa
Sitko do herbaty, 1 poł. XIX w.
Cena: 3 600 zł
200
August Teodor Werner, Warszawa
Tabakierka, 1879 r.
* Cena wylicytowana: 1 700 zł
201
Emil Radke, Warszawa
Kubek do czekolady, ok. poł. XIX w.
Estymacja: 2 500 - 5 000 zł
202
Emil Radke
Cukiernica skrzynkowa
Cena: 8 900 zł
203
Emil Radke, Warszawa
Komplet 6 łyżeczek do herbaty, 1 poł. XIX w.
Cena: 2 600 zł
204
Jan Pogorzelski (zm. 1876)
Cukiernica skrzynkowa
Cena: 8 300 zł
205
Maciej Nowakowski, Warszawa
Pudełko, 1 poł. XIX w.
Cena: 1 800 zł
206
Antoni Riedel, Warszawa
Sitko do cukru pudru, 1867 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
207
Kazimierz Bierkowski, Warszawa
Mlecznik, okres międzywojenny
Cena: 2 900 zł
208
Franciszek Cmoch, Warszawa
Cukiernica skrzynkowa, pocz. XX w.
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
209
Adam Nagalski, Warszawa
Komplet sztućców do owoców dla 12 osób, okres międzywojenny
Cena: 3 600 zł
210
Nagalski i Psyk, Warszawa
Curkiernica skrzynkowa , 1908-1926
* Cena wylicytowana: 6 500 zł
211
Jan Łątkowski, Warszawa
Zestaw sztućców dla 12 osób, około poł. XX w.
* Cena wylicytowana: 10 000 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku