Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
24 października 2019 godz. 19:00

Mela Muter (1876 Warszawa - 1967 Paryż)
Portret dziewczynki, lata 20. XX w.
Cena wylicytowana: 180 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22
Mela Muter (1876 Warszawa - 1967 Paryż)
Portret dziewczynki, lata 20. XX w.

Cena wylicytowana: 180 000 zł

olej/deska, 72 x 59 cm
sygnowany p.d.: 'Muter'
na odwrociu papierowa nalepka Galerii Fibak oraz numer inwentarzowy: 'MŚK/ dep./ 1307'
ID: 77982
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • kolekcja Wojciecha Fibaka
 • depozyt w Muzeum Śląskim w Katowicach
 • kolekcja prywatna, Warszawa
 • dom aukcyjny Polswiss Art, maj 2016
 • kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany
 • École de Paris. Malarstwo artystów żydowskich polskiego pochodzenia w kolekcji Wojciecha Fibaka, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie, październik-grudzień 2000
 • Polski Paryż XX wieku. Od Władysława Ślewińskiego do Jana Lebensteina. Kolekcja Wojciecha Fibaka, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, 18 lipca-31 sierpnia 2000
 • École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 6 lipca-3 października 1999
 • École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, Pałac Poznańskich, Łódź, 1998-1999
 • Polski Paryż. Od Michałowskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka, Muzeum Historyczne we Wrocławiu, 30 października-31 grudnia 1998
 • École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, Pałac Sztuki, Kraków, lipiec-sierpień 1998
 • Informacje udostępnione przez Galerię Fibak.
Więcej informacji
Prezentowany w katalogu portret dziewczynki, pochodzący z lat 20. XX wieku to także suma fascynacji twórczością Vincenta van Gogha i Edouarda Vuillarda, którzy mieli ogromny wpływ na dojrzałe malarstwo artystki. Ekspresyjność pejzażu i mięsistość farby, jaką pracował van Gogh, silnie wpływały na strukturę plastyczną obrazów artystki, zaś intymne sceny codzienne o zgaszonej barwie, jakie wykonywał Vuillard oddziaływały na dobór tematów przez Muter. Pracując z plamą barwną budowaną z drobnych pierwiastków kolorystycznych, Muter złożyła tym obrazem czytelną deklarację swoich malarskich autorytetów. Tak o omawianej wrażliwości malarskiej artystki pisał Mieczysław Sterling, antykwariusz i krytyk sztuki: „Portrety Meli Muter są do głębi podjętą kwintesencją człowieka, spostrzeżoną w jakimś bardzo nieuchwytnym, nieraz może jedynym momencie zdrady wewnętrznej przed innym człowiekiem. Jest to portrecistka obdarzona wielką umiejętnością wnikania w życie ludzkie, umiejętnością oddawania bardzo mozolnie wyszukanej prawdy o człowieku portretowanym w wyrazie twarzy, w układzie ciała, w ułożeniu i wyrazie rąk i podawania tej prawdy w formie bardzo bezwzględnej. Portrety Meli Muter są często dla portretowanego jak gdyby odsłonięciem przed kimś innym własnego charakteru. Bezwzględność prawdy dojrzanej przez malarkę przeraża go. Zdaje mu się, że jest ‚zbrzydzony’. Godzi go z portretem niezawodne podobieństwo fizyczne i osobista faktura malarki, faktura zdobyta latami ciężkiej pracy” (Mieczysław Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter, „Głos Prawdy” 1929, nr 6, s. 3).