Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
24 października 2019 godz. 19:00

Jan Styka (1858 Lwów - 1925 Rzym)
Fragment "Panoramy siedmiogrodzkiej", 1897 r.
Cena wylicytowana: 60 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11
Jan Styka (1858 Lwów - 1925 Rzym)
Fragment "Panoramy siedmiogrodzkiej", 1897 r.

Cena wylicytowana: 60 000 zł

olej/płótno, 110 x 176 cm
sygnowany p.d.: 'Jan Styka'
ID: 72838
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Realizacja „Panoramy siedmiogrodzkiej” wiążę się z zamówieniem malowidła u Jana Styki z okazji 50. rocznicy Wiosny Ludów na Węgrzech. Styka tematem panoramy uczynił heroiczny epizod z powstania węgierskiego: zdobycie Sybinu przez powstańców węgierskich pod dowództwem generała Józefa Bema dnia 11 marca 1849 roku. Cykloramiczny obraz powstał w 1897 roku w budynku Rotundy we Lwowie i do 1908 roku był parokrotnie wystawiany w Lwowie, Budapeszcie, Krakowie i Warszawie. Potem jego historia staje się enigmatyczna. Przypuszcza się, że twórcy panoramy nie zostali w pełni opłaceni przez węgierskich inwestorów. Styka miął więc pociąć wielkoformatowy obraz na kilkadziesiąt kawałków, które, w szczególności w drugiej połowie XX wieku, zaczęły pojawiać się na rynku sztuki. Część z nich pozostaje w rękach prywatnych, część w kolekcjach muzealnych. Prezentowana kompozycja przedstawia fragment pejzażu części panoramy: w górnej części widoczna jest podstawa kamiennego mostu nad potokiem Krum.