Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
24 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 50 000 zł

olej/tektura, 22 x 17 cm
sygnowany l.d.: 'JAN STANISŁAWSKI'
ID: 77781
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Wiedeń
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
„Syntezą (…) – pisze o dziele malarza chyba jego najbardziej przenikliwy komentator, Zenon Miriam Przesmycki – jest całokształt twórczości Stanisławskiego, gdyż dziw! całe te szeregi drobnych rozmiarów obrazków, będących niekiedy pozornie notacją tylko pewnych szczegółów czy momentów, zostawiają w dyszy widza nie wspomnienie sumy poszczególnych wrażeń, lecz jakąś jednolitą wizję czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś morza światłości, czy wielkiego, obejmującego wszystko zmierzchu widziadlanego. Świadczy to o zdolności Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby nazwać symbolizowaniem, to jest do zamykania w pojedynczym szczególe przeczucia całej natury. Te drobne obrazki są wielkimi oknami na przyrodę” (cyt. za: Wiesław Juszczak, Jan Stanisławski, Warszawa 1972, s. 6). Artysta szczególnie umiał przeniknąć panteistycznego ducha ukraińskiego krajobrazu. Na Ukrainie bowiem urodził się i tam dorastał. Umiłowanie kresowej natury doprowadziło malarza do stworzenia wyobrażonego kosmosu artystycznego: migawkowe, fragmentaryczne ujęcia stanowiły dlań refleks szerokiego, duchowego uniwersum przyrody. Około 1900 roku w oeuvre malarza nasiliła się skłonność do syntetyzowania widoków. Istotną gałęzią jego malarstwa stały się widoki Dniepru. Malarz główną ich serię wykonał w 1903 roku, akcentującą szafirowy kolor rzeki, wijącej się na tle jasnych piasków oraz ugru, brązu czy fioletu przybrzeżnych łąk. Smuga rzeki jest tu elementem najbardziej ekspresyjnym, nośnikiem zakodowanych, symbolicznych znaczeń, związanych sakralną tajemnicą natury.