Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
17 grudnia 2019, godz. 19:00

Tadeusz Makowski (1882 Oświęcim - 1932 Paryż)
Chłopiec z ptaszkami ("Petit garçon"), około 1927
Cena wylicytowana: 250 000 zł
Numer obiektu na aukcji
107
Tadeusz Makowski (1882 Oświęcim - 1932 Paryż)
Chłopiec z ptaszkami ("Petit garçon"), około 1927

Cena wylicytowana: 250 000 zł

olej/płótno, 55 x 32,9 cm
sygnowany p.d.: 'Tadé Makowski'
opisany na odwrociu l.g.: 'Tadé Makowski | Petit garçon | Paris', na odwrociu autorski (?) opis ołówkiem: 'Meur de S Marceaux'
ID: 80114
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • Wł. Manety de Saint-Marceaux w Paryżu
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • Władysława Jaworska, Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Wrocław 1964, s. 350, poz. kat. 469.
Więcej informacji
Prezentowany w katalogu portret chłopczyka, trzymającego ptaszki w dłoni należy do serii kompozycji artysty, zrealizowanych w naiwno-kubizującej poetyce o wysmakowanej, wąskiej gamie barwnej. Tradycja portretowania dzieci z najdrobniejszymi ich przeżyciami wiąże się z rozwojem nowoczesnej sztuki portretowej i romantycznym światopoglądem. To romantycy, poeci i malarze, jako pierwsi dostrzegli "głębsze" widzenie dzieci oraz szczerość ich emocji. Makowski jawi się jako wielki spadkobierca tej tradycji: "Artysta daleki jest od lekceważenia najdrobniejszych nawet przeżyć dziecka; przeciwnie, stwarza świat dzieci o własnej bogatej skali emocjonalnej. To nie dorosły człowiek widzi dziecko, które wzrusza go swym nieświadomym wdziękiem i tym, że jest nieporadne. To ta mała istota tak wyobraża sobie siebie, tak widzi inne dzieci, zwierzęta, drzewa (...)"(Władysława Jaworska, Tadeusz Makowski, polski malarz w Paryżu, Wrocław 1976, s. 25). "Chłopiec z ptaszkami" powstał w 1927, w okresie, gdy malarz porzucił prymitywizującą estetykę na rzecz wynalezienia nowej harmonii malarskiej opartej o wyciszoną paletę malarską i poetycki temat. Jak stwierdza monografistka malarza, Władysława Jaworska: "Makowski (…) miał pełną świadomość swojej siły jako kolorysta". Przyjaciel artysty, krytyk zarzucał malarzowi "anemię koloru". Ten zaś tłumaczył: "To, co nazywasz anemią, jest wyrafinowanym smakiem. Unikam silnych barw, bo wrzeszczą - wolę przytłumione piano. Duszy mej odpowiadają anemiczne, biedne dzieci, zwiędłe kwiaty lub dyskretne w kolorze, wolę łagodne światło szarych dni niż gwałtowne kontrasty słońca" (Władysława Jaworska, Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, op. cit., s. 190). Tym samym Makowski sytuuje się blisko ekspresjonizmu, gdyż czyni kolor wyrazem swojej duszy. Z drugiej strony, tworzenie przytłumionych symfonii barwnych, tak jak rozumiała malarstwo Makowskiego z połowy lat 20. Jaworska, niczym w muzycznym "nokturnie", ma swoją XIX-wieczną tradycję. James McNeill Whistler, Amerykanin działający w Londynie i Paryżu, od początku lat 70. XIX stulecia zaczął tworzyć obrazy tytułowane "aranżacja", "nokturn", "harmonia" czy "symfonia". O swojej koncepcji sztuki pisał: "Tak jak muzyka jest poezją dźwięku, tak malarstwo jest poezją wzroku, a jego tematyka nie ma żadnego związku z harmonią dźwięku czy koloru. (…) Sztuka powinna być wolna od wszelkiej pozłoty - być samodzielną i odwoływać się do artystycznego zmysłu oka czy ucha" (James McNeill Whistler, Czerwona płachta, [w:] Elżbieta Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971, s. 338). Szerokim echem odbił się proces pomiędzy malarzem a krytykiem Johnem Ruskinem, który zarzucił artyście w 1878 "chluśnięcie kubłem farby w twarz publiczności", mając na myśli modernistyczną szkicowość malarstwa Whistlera. Mimo dużego wpływu Whistlera na nowoczesne malarstwo francuskie trudno jednoznacznie łączyć Makowskiego z tym artystą. Niewątpliwie, batalia, którą Whistler zapoczątkował, o sztukę czystą i autonomiczną, była udziałem również polskiego malarza. Muzyczne wartości dzieł Makowskiego przykuwały najważniejszych krytyków polskiej kolonii artystycznej w Paryżu. Chil Aronson, twórca monografii "Art polonais moderne", pisał o obrazach z lat 1923-25: "Wydobywał całą harmonię i efekt obrazu w tych minorowych gamach, często alla prima, nieraz jednakże powracał do tego samego obrazu i stopniowo go wzmacniał, podnosząc blask i intensywność pewnych kolorów. Ciche, jakby dla siebie samego grane melodie" (Chil Aronson [Franciszek Biedart], Tadeusz Makowski 1882-1932, "Głos Plastyków" IV, 1935/37, nr 7-12, [cyt. za:] Anna Wierzbicka, Artyści polscy w Paryżu. Antologia tekstów 1900-1939, Warszawa 2008, s. 261). Ponadto czas powstania prezentowanego w katalogu obrazu zbiegł się z pierwszą indywidualną wystawą artysty, mającą miejsce w zaprzyjaźnionej galerii Berty Weill. Wystawa miała niejako retrospektywny charakter, co tym bardziej dowartościowywało twórczość Makowskiego. Wstęp do katalogu napisał znany francuskich krytyk sztuki, związany z najwybitniejszymi nazwiskami kręgu École de Paris. W malarstwie Makowskiego dostrzegł przede wszystkim niepospolite wartości kolorystyczne; dodał również, że "od szczęściu lat mam u siebie obraz Makowskiego. Przeżyłem przy nim godziny złe i momenty szczęśliwe. Przed jego perłową harmonią barw, tematem jednocześnie poważnym i wesołym, jak to bywa u prymitywów - zawsze miałem wrażenie, że Makowski był jednym z najznakomitszych kolorystów École de Paris" (F .Fels, Katalog wystawy: "Tade Makowski. Peintures et dessins du 7 au 20 fevrier 1927", "Bulletin de la Galerie B. Weil", nr 47, Paris 1927).

Dodaj obiekt

1
Teodor Axentowicz
Na balu maskowym
Cena wylicytowana: 30 000 zł
2
Maurycy Mędrzycki
Bob Tarcali, 1946 r.
Cena wylicytowana: 5 500 zł
3
Władysław Stachowicz
Brama na rynku Starego Miasta w Warszawie
Estymacja: 1 500 - 3 000 zł
4
Franciszek Mrazek
Targ
Estymacja: 2 500 - 4 000 zł
5
Jan Matejko
Szkic do obrazu "Śluby Jana Kazimierza", 1881 r.
Cena wylicytowana: 16 000 zł
6
Jacek Malczewski
Portret Jana Barszczyńskiego, 1926 r.
Cena wylicytowana: 16 000 zł
7
Władysław Podkowiński
"Góry Świętokrzyskie", 1890 r.
Estymacja: 25 000 - 40 000 zł
8
Wojciech Weiss
Drzewa nad wodą
Cena wylicytowana: 6 500 zł
9
Ludomir Benedyktowicz
Pejzaż z okolicy Leńcz, 1909 r.
* Cena wylicytowana: 22 000 zł
10
Jan Rubczak
Pejzaż z wiejską drogą
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
11
Stanisław Masłowski
Pejzaż z Woli Rafałowskiej, 1917 r.
* Cena wylicytowana: 7 000 zł
12
Witold Wojtkiewicz
"Komedianci" , 1905 r.
Cena wylicytowana: 95 000 zł
13
Józef Pankiewicz
Anemony, około 1923 r.
* Cena wylicytowana: 13 000 zł
14
Nikifor Krynicki
"Miasto Kraków"
Cena wylicytowana: 6 000 zł
15
Nikifor Krynicki
"Świdnica"
Cena wylicytowana: 3 500 zł
16
Nikifor Krynicki
Widok miejski
Cena wylicytowana: 3 200 zł
17
Bruno Schulz
Przymiarka u krawca , przed 1930 r.
Cena wylicytowana: 180 000 zł
18
Stanisław Ignacy Witkiewicz \ Witkacy
Portret Jerzego Glassa jako chłopca, 1929 r.
Cena wylicytowana: 70 000 zł
19
Józef Chełmoński
Pastuszkowie
Cena wylicytowana: 15 000 zł
20
Juliusz Kossak
Grajek, 1861 r.
Cena wylicytowana: 22 000 zł
21
Józef Brandt
Zaloty , około 1875 r.
Cena wylicytowana: 55 000 zł
22
Julian Fałat
"Nieśwież", 1886 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
23
Leon Wyczółkowski
Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, 1924 r.
* Cena wylicytowana: 30 000 zł
24
Włodzimierz Tetmajer
"Święcone"
Cena wylicytowana: 20 000 zł
25
Jan Rubczak
Widok na 'Kurzą Stopkę'
Estymacja: 3 500 - 6 000 zł
26
Henryk Uziembło
Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, 1915 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
27
Stanisław Tondos
"Wawel"
Cena wylicytowana: 2 200 zł
28
Stanisław Tondos
Mały Rynek w Krakowie
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
29
Adam Międzybłocki
"Wilno"
Cena wylicytowana: 2 200 zł
30
Władysław Jarocki
Kościół Mariacki w Krakowie
Cena wylicytowana: 1 400 zł
31
Wojciech Weiss
Widok na katedrę na Wawelu
Cena wylicytowana: 3 500 zł
32
Władysław Serafin
Pomnik Jana III Sobieskiego, 1950-1964
Estymacja: 2 500 - 4 000 zł
33
Stanisław Noakowski
Manierystyczna brama zamkowa
Cena wylicytowana: 2 600 zł
34
Zofia Dziurzyńska-Rosińska
Krużganki , 1933 r.
Estymacja: 1 500 - 3 000 zł
35
Iwan Trusz
Sosna na zboczu
Cena wylicytowana: 5 500 zł
36
Carl Ernst Morgenstern
Nokturn. Karkonosze
Cena wylicytowana: 3 500 zł
37
Wlastimil Hofman
Ucieczka do Egiptu , 1943 r.
Estymacja: 14 000 - 20 000 zł
38
Artur Markowicz
Rozmowa, 1925 r.
Cena wylicytowana: 9 500 zł
39
Tadeusz Waśkowski
Portret aktora Leona Wyrwicza
Cena wylicytowana: 1 500 zł
40
Tadeusz Waśkowski
Portret Tadeusza Kantora
Cena wylicytowana: 1 500 zł
41
Josef Presser
Dzieci
Cena wylicytowana: 2 400 zł
42
Piotr Konczałowski (?)
Portret młodzieńca
Cena wylicytowana: 6 000 zł
43
Marek Włodarski (wł. Henryk Streng)
"Akt siedzący ze zgiętą w kolanie nogą", 1924-25
Cena wylicytowana: 38 000 zł
44
Ludwik Lille
Chór, 1945-1956
Cena wylicytowana: 3 800 zł
45
Ludwik Lille
Postacie, 1945-1956
Cena wylicytowana: 6 500 zł
46
Zenon Kononowicz
Zbiory
Cena: 1 000 zł
47
Zenon Kononowicz
Sad w Nałęczowie, 1950 r.
Cena: 1 000 zł
48
Tadeusz Kulisiewicz
Chata w Szlembarku, 1953 r.
* Cena wylicytowana: 2 800 zł
49
Maria Blomberg-Mrozowska
Pejzaż wiosenny
Estymacja: 1 500 - 3 000 zł
50
Blanka Mercere
Przystań rybacka w Saint-Jean-de-Luz, 1924 r.
Cena wylicytowana: 5 000 zł
51
Janina Bobińska-Paszkowska
Łódki na brzegu
Cena wylicytowana: 1 300 zł
52
Johann Seits
Widok Dubrownika, 1929 r.
Cena wylicytowana: 5 000 zł
53
Wilk (Wilhelm) Ossecki
Portret Emila Zegadłowicza, 1932 r.
Cena: 2 000 zł
54
Wilk (Wilhelm) Ossecki
Album z rysunkami portretowymi, 1921-28
Cena: 1 000 zł
55
Jacek Malczewski
Szkice kompozycyjne
Estymacja: 5 500 - 8 000 zł
56
Wlastimil Hofman
Zestaw portretów, 1914-16
* Cena wylicytowana: 3 200 zł
57
Jacek Malczewski
Sztuka "Mentor" Wacława Karczewskiego
* Cena wylicytowana: 1 900 zł
58
Jacek Malczewski
Korespondencja Jacka Malczewskiego (10 szt. listów), 1887-1928
Cena wylicytowana: 3 200 zł
59
Jacek Malczewski
Szkice
Estymacja: 3 000 - 7 000 zł
60
Franciszek Kostrzewski
Janko Muzykant, 1902 r.
* Cena wylicytowana: 4 500 zł
61
Franciszek Kostrzewski
Sprzedawczyni gruszek, 1858 r.
Estymacja: 8 000 - 15 000 zł
62
Juliusz Holzmüller
Góralka na koniu, 1902 r.
Estymacja: 3 500 - 6 000 zł
63
Napoleon Dębicki
Na zesłanie
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
64
Jan Styka
Portret Henryka Sienkiewicza
Cena wylicytowana: 800 zł
65
Jan Styka
Portret astronoma Camille'a Flammariona
Cena wylicytowana: 1 200 zł
66
Jan Styka
Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin i George Sand
Cena wylicytowana: 3 200 zł
67
Jan Styka
Szkice kompozycyjne - Portret mężczyzny i Scena balowa
Cena: 800 zł
68
Stanisław Sawiczewski
Pejzaż z drzewem
Cena wylicytowana: 900 zł
69
Stanisław Sawiczewski
Portret kobiety w kapeluszu
Cena wylicytowana: 1 200 zł
70
Stanisław Sawiczewski
Portret pianisty Franciszka Neuhausera, 1922 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
71
Stefan Filipkiewicz
Orka
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
72
Stefan Filipkiewicz
Żółte róże z chińską wazą
Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
73
Władysław Chmieliński
Dwójka
Cena wylicytowana: 2 600 zł
74
Antoni Trzeszczkowski
Na Podhalu , 1969 r.
Cena: 3 100 zł
75
Michał Stańko
Góral na pastwisku
Cena wylicytowana: 2 400 zł
76
Henryk Sajdak
Zima w Tatrach
Cena wylicytowana: 1 000 zł
77
Henryk Sajdak
Dolina Kościeliska latem, 1968 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
78
Michał Stańko
Chata w górach, 1924 r.
Cena: 1 900 zł
79
Antoni Chrzanowski
Młyn wodny, 1937 r.
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
80
Kazimierz Witkiewicz
Chata w lesie, 1917 r.
Estymacja: 2 500 - 4 000 zł
81
Rafał Malczewski
Pejzaż z chatą
Estymacja: 7 000 - 15 000 zł
82
Bazyli Poustochkine
Park jesienią
Cena wylicytowana: 2 200 zł
83
Bazyli Poustochkine
Wnętrze lasu
Cena wylicytowana: 2 600 zł
84
Bazyli Poustochkine
Las w Neuilly
Cena wylicytowana: 2 200 zł
85
Henryk Siedlanowski
Górski pejzaż z zamkiem
Estymacja: 1 000 - 2 000 zł
86
Henryk, przypisywany Weyssenhoff
Stogi zimą
Cena wylicytowana: 4 500 zł
87
Artur Klar
Potok zimą
Cena: 2 400 zł
88
Wiktor Korecki
Pejzaż zimowy, 1930 r.
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
89
Juliusz Holzmüller
Chata zimą, 1900 r.
Cena wylicytowana: 1 100 zł
90
Adam Setkowicz
Sanie przed chatą
Cena wylicytowana: 2 000 zł
91
Stanisław Żurawski
Akt kobiecy
Cena wylicytowana: 7 000 zł
92
Antoni Uniechowski
"Dudarz"
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
93
Janusz Maria Brzeski
"akcja, akcja" , 1935 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
94
Zygmunt Waliszewski
Malarz i modelka, około 1934 r.
Cena wylicytowana: 4 000 zł
95
Jan Styka
Scena z "Odysei" Homera. Odyseusz w łożu Kirke
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
96
Władysław Jarocki
Akt stojący
Cena wylicytowana: 500 zł
97
Leszek Rózga
Erotyk , 1969 r.
Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
98
Maja Berezowska
Tańcząca para , 1971 r.
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
99
Maria Blomberg-Mrozowska
Cynerarie
Cena wylicytowana: 3 000 zł
100
Maja Berezowska
Kwiaty w wazonie i fotografie, 1975 r.
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
101
Maja Berezowska
Róże
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
102
Henryk Epstein
Łodzie w porcie, lata 30. XX w.
Cena wylicytowana: 4 800 zł
103
Alicja Halicka
Fort Saint Jean w Marsylii, 1941 r.
* Cena wylicytowana: 8 500 zł
104
Henryk Hayden
Bal, lata 40.-50. XX w.
* Cena wylicytowana: 16 000 zł
105
Stanisław Eleszkiewicz
"Tragarze"
Cena wylicytowana: 5 000 zł
106
Stanisław Eleszkiewicz
"Dwóch zamiataczy ulic w Paryżu"
Cena wylicytowana: 5 500 zł
107
Chaim Goldberg
Klezmerzy, 1998 r.
Cena wylicytowana: 8 000 zł
108
Jakub Zucker
Portret dziewczynki, 1932 r.
Cena wylicytowana: 7 000 zł
109
Jakub Zucker
Rybacy na przystani
Cena wylicytowana: 8 000 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku