Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
6 czerwca 2019 godz. 19:00

Feliks Michał Wygrzywalski (1875 Przemyśl - 1944 Rzeszów)
Portret kozaka dońskiego Juszenki, około 1914-18
Cena wylicytowana: 9 500 zł
Numer obiektu na aukcji
29
Feliks Michał Wygrzywalski (1875 Przemyśl - 1944 Rzeszów)
Portret kozaka dońskiego Juszenki, około 1914-18

Cena wylicytowana: 9 500 zł

olej/sklejka, 32 x 45 cm
sygnowany i opisany cyrylicą p.d.: 'E. Mich. Juszenko Doński Koz.| F. M. Wygrzywalski'
ID: 68276
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • spadkobiercy przedwojennej kolekcji dyrektora kopalni ropy naftowej w Borysławiu, Warszawa
Więcej informacji
Prezentowana praca przedstawia szeregowego żołnierza, na pagonie którego widnieje monogram cara Mikołaja II. Arabska cyfra dwa oznacza zapewne jednostkę lub pododdział, w którym służył (np. 2 sotnia). Na plecach karabinek Mosin 1891 w wersji skróconej dla kawalerii. Na piersi brezentowe ładownice – bandolier na amunicję. Autorska sygnatura sugeruje tożsamość modela – ‘Je. Mich. Juszczenko’ oraz jego przynależność do Kozaków Dońskich. Kozacy Dońscy stanowili największe oddziały spośród tzw. „Wojsk Kozackich” w Rosji, uznawani byli za najwierniejszych caratowi. Wygrzywalski prawdopodobnie sportretował ich podczas Wielkiej Wojny. „Wybuch I wojny światowej zastał go w Rostowie nad Donem, gdzie prowadził lekcje rysunku. Jako poddany Austro-Węgier, będących w stanie wojny z Rosją, został deportowany i tułał się po całym ogarniętym rewolucją kraju. Jego aktywność artystyczna nie zamarła jednak całkowicie. W 1916 uczestniczył w Krakowie w wystawie, dochód z której przekazany miał być na Krajowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża. W następnym roku jego obrazy eksponowano w prywatnym salonie d’Art w Kijowie. Do Lwowa wrócił w 1918” (Nad ciepłym morzem. Feliks Michał Wygrzywalski, katalog wystawy, Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2013, s. 7).