Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
6 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/płótno, 144,5 x 97,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'W. Taranczewski | 1946'
ID: 69494
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • własność artysty
 • Prezydium Rady Ministrów (zakup 1947)
 • dom aukcyjny Polswiss Art, grudzień 2000
 • kolekcja prywatna, Polska
 • dom aukcyjny Polswiss Art, luty 2008
 • Kolekcja Godurowska
Literatura
 • Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX wieku, koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł wszystkich Tadeusza Matuszczak, Godurowo 2018, s. 97
 • Zdzisław Kępiński, Wacław Taranczewski, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Poznań 1958, s. 76, poz. 17
 • Wystawa Prac Wacława Taranczewskiego, katalog, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Sopot 1957, poz. 17
 • Helena Blumówna, La peinture polonaise contemporaine, "Horyzonty" 1947, nr 3-5 (il.)
 • "Przegląd Artystyczny" 1947, nr 3, s. 2 (il.)
 • II Ogólnopolski Salon Zimowy Związku Plastyków, katalog, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 1947, poz. 249 (il.)
Wystawiany
 • Wacław Taranczewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, styczeń 1958, Muzeum Narodowe w Warszawie, luty 1958, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, marzec 1958
 • Wystawa Prac Wacława Taranczewskiego, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Sopot, lipiec-sierpień 1957
 • II Ogólnopolski Salon Zimowy Związku Plastyków, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, styczeń 1947