Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
4 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 38 000 zł

olej/tektura, 48,5 x 70 cm
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji: 'Wlastimil Hofman | 1923'
na odwrociu pieczątka z zakładu ramiarskiego: 'Wytwórnia ram stylowych | B. GUŁA | Lwów, Romanowicza 10' oraz papierowa nalepka aukcyjna
ID: 85030
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Małopolska
Więcej informacji
Rok 1905 stanowi bardzo ważny okres w działalności artystycznej Wlastimila Hofmana. Wówczas wraz z Witoldem Wojtkiewiczem, Leopoldem Gottliebem, Mieczysławem Jakimowiczem i Janem Rembowskim założył nowe stowarzyszenie – „Grupę Pięciu”. Artyści ci w analogiczny sposób rozumieli otaczającą ich rzeczywistość. Twórczość plastyczną pojmowali w kontekście popularnej na przełomie wieków koncepcji korespondencji sztuk. Idea popularyzowana już znacznie wcześniej, chociażby przez Richarda Wagnera, pobudzała na nowo umysły twórców. Gesamtkunstwerk czy correspondance des arts – totalne dzieło sztuki, o tym myśleli członkowie wzmiankowanej grupy. Ta liryczna synteza sztuk towarzyszyć będzie Hofmanowi do końca życia. Dwie młode bohaterki prezentowanej pracy ukazane zostały podczas czytania książki. Zatopione w lekturze zdają się nie dostrzegać zupełnie otaczającej je rzeczywistości. Nastrojowe, zasnute impresyjnie malowanymi chmurami niebo i majaczący w oddali fragment pejzażu odpowiadać mogą odczytywanym właśnie w myślach dziewcząt wersetom utworu literackiego. Tak właśnie dokonuje się w kompozycji artysty pewnego rodzaju synteza, w której splatają się malarstwo i literatura dopełniane wyczuwalnymi w podświadomości obserwatora akordami lirycznej muzyki.