Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
4 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
42

Cena wylicytowana: 8 500 zł

olej/tektura, 53 x 30 cm
sygnowany p.d.: 'J. ZUCKER'
ID: 82264
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jakub Zucker, text by Joanna Tarnawska, Warszawa 2011, p. 102 (ill.)
Więcej informacji
Jakub Zucker to przykład artysty podróżnika. Wielokrotnie zmieniały się kręgi geograficzne, w których przyszło mu się obracać, niemniej jednak jego sztuka i jej ogólne przesłanie pozostawało wciąż takie samo. Zucker odtwarza otaczającą go rzeczywistość w sposób nastrojowy i wiarygodny. Kreuje liryczny pejzaż przesycony słońcem Południa. Widoczna w oddali wieża to zapewne dzwonnica lokalnego kościoła położonego w jednym z prowincjonalnych miasteczek Francji lub Włoch. Artysta często przebywał w basenie Morza Śródziemnego, studiując architekturę i klimat regionu. Stworzona przez niego kompozycja nabiera nieco teatralnego charakteru. Umieszczone po obu stronach pierzeje kamienic wprowadzają widza do dalszych planów obrazu. Rzeczywistą dominantę stanowi wspomniana już smukła campanilla. Za nią natomiast widoczne jest wysokie wzniesienie o stromych zboczach, na których niczym drobne punkty „przypięte” zostały małe, kamienne domki kryte czerwoną dachówką.