Sztuka Dawna • XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie (wyniki)
4 czerwca 2020 godz. 19:00

Zygmunt Józef Menkes (1896 Lwów - 1986 Riverdale, USA)
"Martwa natura z wazą z owocami" , 1930
Estymacja: 90 000 - 120 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Zygmunt Józef Menkes (1896 Lwów - 1986 Riverdale, USA)
"Martwa natura z wazą z owocami" , 1930

Estymacja: 90 000 - 120 000 zł

olej/płótno, 50 x 65 cm
sygnowany p.d.: 'Menkes'
ID: 85118
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman, (red.) Urszula Hofman, Warszawa 2018, s. 35 (il.)
Więcej informacji
„(…) Menkes kocha materię. Linią, kolorem, światłem wydobywa jej soczystość, sensualność. To służy mu zarówno do wyrażenia zachwytu dla natury, w którą jest ciągle wsłuchany, jak i dla dramatu ludzkiej kondycji. Tęsknota i nigdy nienasycony niepokój, szukanie coraz głębszych pokładów psychicznych i biologicznych tchną z każdego dzieła. Każdy przedmiot, na pozór codzienny, zwyczajny, żyje samodzielnym życiem. Martwa natura nigdy nie jest martwa, ma swoje utajone ‘ciche życie’” (Władysława Jaworska, Zygmunt Menkes. Malarz École de Paris, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1996, nr 1-2, s. 19). Tak charakteryzowała twórczość malarza Władysława Jaworska. Menkes jawi się w tej recenzji jako artysta magik, który ożywia naturę. Przedmioty nabierają na jego płótnach realnych cech, ożywają. Dzieje się tak za sprawą talentu ich kreatora, który wczuwa się w odtwarzaną przez siebie rzeczywistość. W latach 20. XX wieku Menkes przybył do ówczesnej stolicy sztuki, jaką był Paryż. Wraz z międzynarodowym nurtem École de Paris jego sztuka zaczęła szybko ewoluować. „Martwa natura z wazą z owocami” stanowi w twórczości malarza dzieło wyjątkowe i wyróżniające się. Płótno powstało około 1930. Zarówno wtedy, jak i później malarz nie opracowywał swoich kompozycji w tak detaliczny, realistyczny sposób. Ustawione od lewej strony wazon, patera z owocami oraz schowana za nią taca znajdują się na rozłożonej, satynowej tkaninie. Od góry zwisa inna, niebieska draperia z ornamentalnym, złotym wzorem. Szczególnie interesująca wydaje się w tym zestawie sporych rozmiarów wazon z figuralną dekoracją o charakterze orientalizującym. Jej dokładne studium świadczyć może o zainteresowaniu autora pracy kulturą Wschodu. Kolejnym, niespotykanym raczej w twórczości malarza elementem są bliki świetlne odbijające się na powierzchniach naczyń, owoców i tkanin. Przybliżają go one do barokowych, luministycznych koncepcji dawnych mistrzów, którzy światłem budowali całe przestrzenie swych dzieł. Menkes oprócz tych zabiegów dba także o stosunkowo realistyczne oddanie cieni rzucanych przez przedmioty oraz autentyczne opracowanie cieniowanych fałd tkanin.