Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
25 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 700 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 1 700 zł

akwarela, gwasz/tektura, 50 x 34 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'ST. DZIEMAŃSKI | 1934.'
ID: 78011
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.