Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
25 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 3 000 zł

technika mieszana/papier, 19 x 24 cm (w świetle oprawy)
na odwrociu sygnowany, datowany i opisany: ‘Zygmunt Warczygłowa | na pamiątkę Poznań 1970’
ID: 81323
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.