Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
25 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 5 000 zł

pastel, gwasz, kredka/papier, 36,5 x 44 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'S. Jaxa | Małachowski'
ID: 80120
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.