Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
25 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 500 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Cena wylicytowana: 9 500 zł

akwarela, kredka/papier, 45 x 57 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Landau 29'
ID: 81277
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Lipert Gallery, Nowy Jork, 1997
  • kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone
  • kolekcja prywatna, Polska