Sztuka Dawna: Prace na Papierze - pierwsze obiekty
25 lutego 2020, godz. 19:00

Soter Jaxa Małachowski (1867 Wolanów pod Odessą - 1952 Kraków)
Na morzu, 1937
Numer obiektu na aukcji
Soter Jaxa Małachowski (1867 Wolanów pod Odessą - 1952 Kraków)
Na morzu, 1937

akwarela/papier, 24 x 34 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'SJaxa | 1937'
ID: 79376
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.