Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
23 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 12 000 zł

akwarela/papier, 31 x 22,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Juliusz Kossak 1894'
ID: 68286
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • spadkobiercy przedwojennej kolekcji dyrektora kopalni ropy naftowej w Borysławiu, Warszawa