Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
23 maja 2019 godz. 19:00

Zygmunt Dobrzycki (1896 Oleksin - 1970 Beauvallon)
Kobiety u grobu Chrystusa, 1944 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Zygmunt Dobrzycki (1896 Oleksin - 1970 Beauvallon)
Kobiety u grobu Chrystusa, 1944 r.

Cena wylicytowana: 3 200 zł

tusz/papier, 60,5 x 46,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany l.d.: 'Dobrzycki 44'
ID: 67954
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.