Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
14 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
64

Cena wylicytowana: 4 200 zł

akwarela, tusz/papier, 23,3 x 17 cm
opis autorski u dołu
ID: 81957
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.