Sztuka Dawna. Prace na Papierze
1 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 5 500 - 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Estymacja: 5 500 - 7 000 zł

kredka/papier , deska, 28 x 37,5 cm
opisany l.d.: 'Spray de Bow - Banff.'
na odwrociu pieczęć: 'KOLEKCJA | Krzysztofa Malczewskiego'
ID: 88307
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Krzysztofa Malczewskiego
  • kolekcja prywatna, Warszawa