Sztuka Dawna. Prace na Papierze
1 grudnia 2020 godz. 19:00

Nikifor Krynicki (1895 Krynica - 1968 Folusz)
Widok na rynek , lata 30. XX w.
Estymacja: 7 000 - 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1
Nikifor Krynicki (1895 Krynica - 1968 Folusz)
Widok na rynek , lata 30. XX w.

Estymacja: 7 000 - 12 000 zł

akwarela, ołówek/papier, 17,5 x 25 cm
opis autorski u dołu: 'BRZESOWWIEŚMIASTOKRAKOWSKI WILLA'
ID: 91775
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.