Sztuka Dawna. Prace na Papierze
1 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 12 000 - 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Estymacja: 12 000 - 18 000 zł

akwarela, ołówek/papier, 30,5 x 22 cm (arkusz)
opis autorski u dołu: 'POWIWTASTOWMIASTOWILLAPOAIX'
ID: 91811
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.