Sztuka Dawna. Prace na Papierze (wyniki)
1 grudnia 2020 godz. 19:00

Jan Matejko (1838 Kraków - 1893 Kraków)
"Xiążę Radziwiłł Rudobrody", 1867
Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Jan Matejko (1838 Kraków - 1893 Kraków)
"Xiążę Radziwiłł Rudobrody", 1867

Cena wylicytowana: 30 000 zł

ołówek/papier , 21 x 17 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany monogramem wiązanym i datowany p.d.: 'JM. | 1867 r.p.'
opisany l.d.: 'Xiążę Radziwiłł Rudobrody | magnat polski czasy Batorowskie'
na odwrociu orzeczenie dr. Kazimierza Buczkowskiego oraz dr. Edwarda Łepkowskiego
ID: 92854
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Opinie
  • opinia dr. Kazimierza Buczkowskiego oraz dr. Edwarda Łepkowskiego z dn. 7 października 1950 roku
Więcej informacji
Poznanie rysunków i dzieł szkicowych daje możliwość głębszego poznania i wniknięcia w istotę twórczości mistrza malarstwa historycznego – Jana Matejki. Za pośrednictwem rysunków możliwe jest wyjaśnienie różnorodnych problemów formalnych i tematycznych olejnych obrazów mistrza. O rysunkowej pasji Jana Matejki najlepiej świadczy „Skarbczyk” bądź „Słownik”, czyli teka różnorodnych rysunków, które artysta pieczołowicie przechowywał i powiększał przez blisko pięćdziesiąt lat. Mistrz malarstwa historycznego czerpał z nich niejednokrotnie wzory do odtwarzania realiów historycznych w realizacjach olejnych. Niekiedy po wielu latach wysnuwał inspirację do nowego obrazu na podstawie rysunków ze „Skarbczyka”. To właśnie ołówkowe szkice tworzą znakomitą część oeuvre Jana Matejki. Szkicowe studia pozwalają na poznanie drogi wiodącej mistrza od koncepcji obrazu do jego realizacji i jednocześnie ukazują geniusz Matejki – rysownika. Warto zauważyć, że malarstwo olejne krakowskiego malarza jest pod względem technicznym bardzo wyważone i przemyślane. W pracach rysunkowych z kolei autor pozwolił sobie na większą swobodę, ekspresję kreski, będące znakiem malarskiego geniuszu artysty. Oprócz ruchu i zmysłowości zawartej w rysunkach Matejko równocześnie potrafił z niespotykaną precyzją oddać proporcje, światłocień czy wolumen malowanych przedmiotów i postaci.