Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
3 grudnia 2019, godz. 19:00

Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA)
Zabawa manekinów (Recto) / Szkic postaci (Verso), 1925 r.
Cena wylicytowana: 130 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10
Bolesław Cybis (1895 Folwark Massandra na Krymie - 1957 Trenton, New Jersey, USA)
Zabawa manekinów (Recto) / Szkic postaci (Verso), 1925 r.

Cena wylicytowana: 130 000 zł

kredka, sangwina/papier, 53,3 x 83 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'BC 25'
ID: 79502
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • spuścizna artysty, Warszawa
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września 3 listopada 2002, Kraków 1913, poz. 495, s. 41
Wystawiany
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, Muzeum Narodowe w Warszawie, 20 września 3 listopada 2002
Więcej informacji
„Zabawa manekinów” pokazuje jak wielowymiarowym zjawiskiem była twórczość artystów związanych z Bractwem św. Łukasza. Choć wskazuje się zwykle na bliskie związki bractwa ze sztuką minionych epok, ten trop nie wyczerpuje całości zagadnienia. Prezentowana praca nasuwa skojarzenia z kukłami-manekinami przedstawianymi przez Giorgio de Chirico czy Hansa Bellmer (artystów kojarzonych z inną tradycją). Cybis wykreował świat dziwny i niepokojący w serii prac wykonanych sangwiną na papierze. I choć można tu dopatrywać echa kompozycji renesansowych (dwie postacie w dolnych rogach jak na obrazach Sandra Botticellego czy Piera di Cosimy), to trudno mówić tu o zachowawczości czy niewolniczym kopiowaniu. Cybis używa sangwiny, tak jak przez wieki stosowano ją do oddawania karnacji. Jest to jednak karnacja dwóch przedmiotów wyglądających jak ludzie. Oto więc dwie kukły, o sztuczności ruchów przywodzących na myśl sztukę późnego cesarstwa rzymskiego, zalegają na monochromatycznej, renesansowej łące. Jeden przedmiot-człowiek podaje drugiemu żabę, a to-ten opiera się. Ale drewniana ekspresyjność sprawia, że wygląda to równocześnie na błogosławieństwo. Liczba tropów i skojarzeń zawartych w tej, niepozornej zdawałoby się, pracy – oszałamia. W 1925 zaczął się okres stabilizacji w życiu malarza – ożenił się z Marią Tym. Para zamieszkała w przęśle Mostu Poniatowskiego, który był wówczas przebudowywany przez ojca artysty. W tym samym czasie miała miejsce pierwsza wystawa studentów Pruszkowskiego. Krytyka dostrzegła najważniejsze rysy nowej sztuki: zapatrzenie we wzory muzealne oraz prymat rysunku, wobec którego kolor pozostawał użyty arbitralnie. Malarstwo młodych adeptów w kolejnych latach zyskiwało coraz bardziej osobisty styl i obdarzane było różnorodnymi, ogólnohumanistycznymi, czasem historycznymi, czasem religijnymi treściami. Dla wielu malarzy prymatem stało się, po fali awangardowych eksperymentów w całej Europie, osiągnięcie komunikatywności własnej sztuki przez wybór klasycznych tematów. Cybis, odpowiadając na impuls twórczy płynący dlań z pracowni Pruszkowskiego, posługiwał się tradycyjną techniką mieszaną, wskrzeszając ideał włoskich i niderlandzkich „prymitywów” tworzących we wczesnej nowożytności. Świat wyobrażony jego malarstwa był odmienny od twórczości kolegów. Cybis operował nowocześnie akademickim warsztatem i doskonałym rysunkiem, równocześnie przenosząc widza w nadrealny świat formowany przez jego imaginację. Krytyka pisała: „Jego wyobraźnia jest jak gdyby jednorodnym pryzmatem, a rzeczywistość przez ten pryzmat przepuszczona ukazuje się zawsze załamana pod tym samym kątem, pełna jakiegoś niesamowitego, trochę mistycznego liryzmu, stłumionego, ale niezmiernie subtelnego” (Stefania Zahorska, Bractwo św. Łukasza, „Wiadomości Literackie” 1928, r. V, nr 12, s. 13).

Dodaj obiekt

1
Tadeusz Dominik
"Pejzaż", 1968 r.
Cena wylicytowana: 40 000 zł
2
Tadeusz Dominik
Kompozycja, 1958 r.
Cena wylicytowana: 65 000 zł
3
Tadeusz Dominik
"Ogród XIX", 1977 r.
Cena wylicytowana: 34 000 zł
4
Stanisław Fijałkowski
"XXXXIV Autostrada", 1976 r.
Cena wylicytowana: 75 000 zł
5
Stanisław Fijałkowski
"Zalążki", 1967 r.
Cena wylicytowana: 48 000 zł
6
Stanisław Fijałkowski
"19 VIII 73", 1973 r.
Cena wylicytowana: 65 000 zł
7
Jerzy Nowosielski
Murzynka na plaży, 1994 r.
Cena wylicytowana: 210 000 zł
8
Jerzy Nowosielski
Wnętrze z kobietami (Za kulisami), 1977 r.
9
Jerzy Nowosielski
Martwa natura, 1942 r.
Cena wylicytowana: 30 000 zł
10
Kazimierz Mikulski
"Przemiana", 1963 r.
Cena wylicytowana: 65 000 zł
11
Henryk Stażewski
Relief nr 11, 1969 r.
Cena wylicytowana: 230 000 zł
12
Henryk Stażewski
Relief nr 51, 1977 r.
Cena wylicytowana: 50 000 zł
13
Henryk Stażewski
Relief nr 87, 1979 r.
Cena wylicytowana: 24 000 zł
14
Ryszard Winiarski
"Dwudziesta ósma gra 10 x 10", 1982 r.
Cena wylicytowana: 80 000 zł
15
Adam Marczyński
"Zmienne 13", 1969 r.
Cena wylicytowana: 60 000 zł
16
Jerzy Kałucki
"Meteo", 1989 r.
Cena wylicytowana: 14 000 zł
17
Jan Lebenstein
"Figure 126", 1961 r.
Cena wylicytowana: 220 000 zł
18
Jan Lebenstein
"Dwie postaci", 1969 r.
Cena wylicytowana: 110 000 zł
19
Roman Opałka
Kompozycja abstrakcyjna - z cyklu "Alfabet grecki", 1965 r.
Cena wylicytowana: 80 000 zł
20
Tadeusz Kantor
Informel, 1960 r.
Cena wylicytowana: 130 000 zł
21
Aleksander Kobzdej
"Dla Arlene Jones", 1962 r.
Cena wylicytowana: 45 000 zł
22
Rajmund Ziemski
"Pejzaż 70/61", 1961 r.
Cena wylicytowana: 65 000 zł
23
Jan Berdyszak
"Passe-partout", 1976 r.
Cena wylicytowana: 38 000 zł
24
Jan Berdyszak
Kompozycja, 1979-80 r.
Cena wylicytowana: 7 500 zł
25
Tadeusz Szpunar
"Kompozycja I/78" - z cyklu "Rozważania nad kołem i kwadratem", 1978 r.
26
Leon Tarasewicz
Bez tytułu, 1988 r.
Cena wylicytowana: 150 000 zł
27
Leon Tarasewicz
Bez tytułu, 2007 r.
Cena wylicytowana: 60 000 zł
28
Marina Apollonio
"Stopniowane błękitu na czerwieni", 1970 r.
Cena wylicytowana: 35 000 zł
29
Francis Hewitt
Legger-See, 1964 r.
Cena wylicytowana: 100 000 zł
30
Richard Anuszkiewicz
Bez tytułu (Widmowy), 1985 r.
* Cena wylicytowana: 100 000 zł
31
Julian Stańczak
"Barok", 1983 r.
Cena wylicytowana: 250 000 zł
32
Józef Robakowski
Z cyklu "Kąty energetyczne", 1975/2002 r.
Cena wylicytowana: 14 000 zł
33
Janusz Orbitowski
Kompozycja 18/89, 1989 r.
Cena wylicytowana: 9 000 zł
34
Marian Bogusz
"Obraz XIII", 1977 r.
35
Zdzisław Beksiński
Ucieczka spod sopki, 1990 r.
Cena wylicytowana: 95 000 zł
36
Ryszard Grzyb
Nosorożec i motyle, 1991 r.
* Cena wylicytowana: 48 000 zł
37
Marek Sobczyk
"Priscilla Maxymilla", 1986 r.
* Cena wylicytowana: 18 000 zł
38
Teresa Pągowska
Arbuzy, 2001 r.
Cena wylicytowana: 65 000 zł
39
Andrzej Zwierzchowski
"Zmartwychwstanie", 1983 r.
* Cena wylicytowana: 6 000 zł
40
Zbylut Grzywacz
"Fasady" - z cyklu "Domy", 1976 r.
Cena wylicytowana: 12 000 zł
41
Alfred Lenica
Kompozycja
Cena wylicytowana: 16 000 zł
42
Jadwiga Maziarska
Bez tytułu, 1985 r.
Cena wylicytowana: 28 000 zł
43
Teresa Rudowicz
60/67, 1960 r.
Cena wylicytowana: 12 000 zł
44
Teresa Rudowicz
1958, 1958 r.
Cena wylicytowana: 12 000 zł
45
Andrzej Meissner
"Kompozycja", ok. 1958 r.
Cena wylicytowana: 30 000 zł
46
Józef Łukomski
Kompozycja, 1975 r.
Cena wylicytowana: 7 500 zł
47
Krystyn Zieliński
"M XXVI 65", 1965 r.
* Cena wylicytowana: 8 500 zł
48
Erna Rosenstein
''Architektura astralna'', 1984 r.
Cena wylicytowana: 24 000 zł
49
Erna Rosenstein
"Obraz czeka", 1996 r.
50
Marek WŁODARSKI (wł. Henryk STRENG)
Paleta, 1958 r.
Cena wylicytowana: 17 000 zł
51
Władysław Jackiewicz
Milion, 1962 r.
* Cena wylicytowana: 16 000 zł
52
Władysław Jackiewicz
Obraz VI/97, 1997 r.
53
Stanisław Rodziński
"Ukrzyżowanie", 1983 r.
Cena wylicytowana: 7 000 zł
54
Jan Dobkowski
"Słaba płeć", 1971 r.
Cena wylicytowana: 22 000 zł
55
Jan Dobkowski
"Żyj!!!", 1990 r.
Cena wylicytowana: 10 000 zł
56
Edward Dwurnik
"Jabłoń na placu", 1990 r.
Cena wylicytowana: 24 000 zł
57
Edward Dwurnik
"Madonna na skręconej kolumnie", 1985 r.
* Cena wylicytowana: 20 000 zł
58
Józef Czapski
Pień, 1962 r.
Cena wylicytowana: 15 000 zł
59
Zdzisław Beksiński
Bez tytułu, 1992 r.
60
Maria ANTO
Dyptyk "Mater/Pater", 1988 r.
Cena wylicytowana: 13 000 zł
61
Jacek Sienicki
"Butelki", 1997 r.
Cena wylicytowana: 28 000 zł
62
"Głowa Ukrzyżowanego", 1980 r.
Cena wylicytowana: 16 000 zł
63
Henryk Musiałowicz
Z cyklu "Rodzina", 1994 r.
Cena wylicytowana: 7 500 zł
64
Zdzisław Stanek
Obraz świateł XV, 1961 r.
65
Bronisław Schlabs
Kompozycja, ok. 1960 r.
* Cena wylicytowana: 6 000 zł
66
Danuta Urbanowicz
Kompozycja, 1963 r.
67
Juliusz Woźniak
"Marszałek dworu ", 1967 r.
* Cena wylicytowana: 12 000 zł
68
Jan Szancenbach
Autoportret na Harendzie
69
Jerzy Mierzejewski
"Jugosławia II", 1985 r.
Cena wylicytowana: 35 000 zł
70
Kiejstut Bereźnicki
Przy stole
Cena wylicytowana: 35 000 zł
71
Kiejstut Bereźnicki
"Martwa natura z porami", 1993 r.
Cena wylicytowana: 15 000 zł
72
Rafał Olbiński
"Powierzchowna złożoność", 2013 r.
Cena wylicytowana: 30 000 zł
73
Zbysław Marek Maciejewski
Chłopiec w ogrodzie, 1997 r.
Cena wylicytowana: 4 500 zł
74
Judyta Sobel
Rybacy, 1962 r.
Cena wylicytowana: 25 000 zł
75
Antoni Fałat
Portret, 1988 r.
76
Rajmund Ziemski
"Pejzaż 43/61", 1961 r.
* Cena wylicytowana: 9 000 zł
77
Aleksandra Jachtoma
Bez tytułu, 1985 r.
78
Zbigniew Sałaj
Prarytmy I, 1997 r.
* Cena wylicytowana: 5 500 zł
79
Natalia Lach-Lachowicz
Bez tytułu, 1970 r.
Cena wylicytowana: 12 000 zł
80
Danuta Lewandowska
"Obraz nr 17 ", 1974 r.
Cena wylicytowana: 5 000 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku