Sztuka Dawna: Prace na Papierze (wyniki)
14 czerwca 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
100

Cena wylicytowana: 1 500 zł

ołówek/papier, 20 x 17 cm (w świetle passe-partout)
opisany u dołu: 'KNICAMSWIESROSYTASEŁO'
ID: 57112
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Krynica-Zdrój